Hranice práva a tolerance

Hranice práva a tolerance

Přibáň, Jiří

Kniha vychází z předpokladu, že postmoderní situaci není možno chápat zcela relativisticky a že i tato situace předpokládá jistá obecně p...

Úvahy o liberálnosti a právním státě v postmoderní situaci

vydáno: červenec 1997
doporučená cena: 79 Kč

E-shop

Vlastenci proti okupaci

Vlastenci proti okupaci

Kural, Václav

Tématem knihy je tzv. druhá garnitura českého domácího protifašistického odboje z let 1940–43. Pozornost se soustřeďuje na odboj, jemuž s...

Ústřední vedení odboje domácího 1940–1943

vydáno: červenec 1997
doporučená cena: 125 Kč

E-shop

Totalismus a holismus

Totalismus a holismus

Palouš, Radim

Publikace vydaná k výročí Jana Patočky z pera jeho žáka. Filosof Radim Palouš promýšlí názor na bytí jednak z pohledu totalismu, který re...

vydáno: březen 1997
doporučená cena: 140 Kč

E-shop

Paměti

Paměti

Mařatka, Zdeněk

Gastroenterolog světového jména shrnuje v pamětech své životní i badatelské zkušenosti, vzpomíná na svého otce a vyjadřuje své názory na ...

vydáno: březen 1997
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Dějiny hmotné kultury II/l

Dějiny hmotné kultury II/l

Petráň, Josef

Dvousvazkový druhý díl časově a věcně navazuje na Dějiny hmotné kultury I. (SPN 1985). Všestranně zobrazuje život a životní potřeby všech...

vydáno: květen 1996
doporučená cena: 345 Kč

Etologie

Etologie

Dierk, Franck

Etologie podléhá rychlému vývoji. Současný etologický výzkum je zaměřen především na problematiku evoluční biologie a etoekologie. Vývoj ...

vydáno: leden 1996
doporučená cena: 160 Kč

E-shop