tištěná kniha
Promotio Doctoralis A. I. Schamsky

Promotio Doctoralis A. I. Schamsky

Mouchová, BohumilaSmazalová, JaromíraBeránek, KarelPetráň, JosefŠachová, Blanka

témata: historie – raný novověk, lékařské vědy

brožovaná, 96 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2001
ISBN: 80-246-0098-6
doporučená cena: 1170 Kč

E-shop

Anotace

Knižka obsahuje reprint jedinečného dílka, které vyšlo u příležitosti přijetí lékaře A. I. Šámského mezi doktory medicíny v roce 1711. Před dnešním čtenářem se tak otevírá scénář barokní promoce s příslušnými rétorskými exibicemi, sponzí i popisem gest a rekvizit. Původní vydavatel publikace, staroměstský pražský rytec a knihkupec A. P. Neuräutter, sám obohatil knížku rytinami zobrazujícími jednotlivé fáze slavnosti, které představují nejstarší dochované vyobrazení interiéru karolinské auly. Společně s latinským originálem vychází i český překlad a knížku doplňuje zasvěcený doslov profesora Josefa Petráně z Ústavu dějin a Archivu UK.

Obsah

Incolatus et investitura medico academica in aula CaroUna coUata, sive promotio doctoralis die 15. Decembr. 1710 (reprodukce tisku)
Obyvatelské právo a lékařsko-akademická investitura, udělené veřejně v karolinské aule, neboli' doktorská promoce 15. prosince 1710 (překlad starého tisku)
Ediční dovětek
Prameny a literatura