tištěná kniha
Promotio Doctoralis A. I. Schamsky (česko-latinská)

Promotio Doctoralis A. I. Schamsky (česko-latinská)

Petráň, Josef

témata: Univerzita Karlova, historie, pragensia

brožovaná, 83 str., 1. vydání
překlad: Smazalová, Jaromíra - Beránek, Karel
vydáno: prosinec 2001
ISBN: 80-246-0095-1
doporučená cena: 780 Kč

E-shop

Anotace

Knižka obsahuje reprint jedinečného dílka, které vyšlo u příležitosti přijetí lékaře A. I. Šámského mezi doktory medicíny v roce 1711. Před dnešním čtenářem se tak otevírá scénář barokní promoce s příslušnými rétorskými exibicemi, sponzí i popisem gest a rekvizit. Původní vydavatel publikace, staroměstský pražský rytec a knihkupec A. P. Neuräutter, sám obohatil knížku rytinami zobrazujícími jednotlivé fáze slavnosti, které představují nejstarší dochované vyobrazení interiéru karolinské auly. Společně s latinským originálem vychází i český překlad a knížku doplňuje zasvěcený doslov profesora Josefa Petráně z Ústavu dějin a Archivu UK.

Obsah

Incolatus et investitura medico academica in aula CaroUna coUata, sive promotio doctoralis die 15. Decembr. 1710 (reprodukce tisku)
Obyvatelské právo a lékařsko-akademická investitura, udělené veřejně v karolinské aule, neboli' doktorská promoce 15. prosince 1710 (překlad starého tisku)
Ediční dovětek
Prameny a literatura

Recenze

Málokterý historický pramen s tak vysokou vypovídací hodnotou (pro dějiny univerzit, medicíny, práva, raně novověkých slavností, literatury, výtvarného umění atd.) mě současně takové estetické kvality, aby se jeho edice mohla stát nejen důležitou pomůckou pro historiky uvedených disciplín, ale zároveň i intelektuální lahůdkou pro široké publikum.
Edice spisku Obyvatelé právo a lékařsko-akademická investitura - A. I. Šamského - z roku 1711 (faksimile latinského vydání s českým a anglickým překladem doprovázená zasvěceným doslovem předního znalce kulturních dějin, Prof. PhDr. J. Petráně) tak nebude pouhou atraktivní kuriozitou vydanou k reprezentačním účelům jubilující Univerzity Karlovy (a jako vzpomínka na objevitele spisku, zesnulého M. Truce), ale ve stejné míře i důležitým, i když rozsahem nevelkým, příspěvkem k dějinám vzdělanosti (v nejširším slova smyslu) v našich zemích.
Překlad do češtiny pořízený odborníkem ne univerzitní dějiny daného období J. Beránkem je věcně dokonalý a jazykově kultivovaný, zachovávající plně barokní košatost latinské předlohy. Doslov prof. Petráně je vynikající studií přesahující daleko vymezení dané skromným označením "ediční dovětek".
Z recenzního posudku: PhDr. Petr Svobodný