tištěná kniha
Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945

Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945

Míšková, Alena

témata: historie – 20. století, Univerzita Karlova

brožovaná, 333 str., 1. vydání
vydáno: březen 2002
ISBN: 80-246-0129-X
doporučená cena: 325 Kč

E-shop

Anotace

V publikaci o vývoji Německé univerzity v Praze v letech 1939 až 1945 autorka detailně zaznamenává její postupnou arizaci a "zglajchšaltování" ve smyslu nacistické ideologie. Popisuje radikální obměnu vedení univerzity i celého profesorského sboru, činnost Nadace Reinharda Heydricha pro vědecký výzkum a specifické aktivity prosazující na univerzitě nová východní studia a pokleslý rasový výzkum. V příloze jsou připojeny biogramy profesorů a docentů působících na Německé univerzitě v letech 1940-1945.

Obsah

Předmluva
Úvod
Poznámky
Rektorát Ernsta Otty 23. 9. 1938-31. 12. 1939
Mnichovská předehra
"Arizace" a politické čistky
Nová správní struktura univerzity
Spor rektora se Svazem docentů o nové vedení univerzity
Převzetí do říšské správy, předání insignií
Nové předpisy, habilitační řád
Univerzita a říšské ministerstvo školství
"Univerzální vysoká škola"
Personální situace koncem roku 1939
Univerzita a vypuknutí války
Poznámky
Rektorát Wilhelma Saureho 1. 1. 1940-1. 4. 1942
Hledání nového rektora (1939/1940)
Wilhelm Saure
Zavedení funkce kurátora
Vztah k českým kolegům
"Dům německých vysokých škol"
Český prostor jako subjekt výzkumu
Počátky říšsko-sudetoněmeckého sporu
Aféry Hermanna Knause
Studenti
Univerzitní svaz
Knihovny
Nové obory - "rasový výzkum"
Spor o jiho- a východoevropská studia
Žurnalistika, vojenské dějiny a neuskutečněné plány
Hostující profesoři
Válka
Saureho odchod z Prahy
- Německá akademie věd v Praze
- Sudetoněmecký ústav pro zemský výzkum a etnologii v Liberci
Poznámky
Komisařský rektorát Afreda Buntru a Hans Joachim Beyer 1. 4. 1942-1. 11. 1943
Hledání vhodného kandidáta
Alfred Buntru
Hans Joachim Beyer
Personální politika
Spory - právnická fakulta
Nadace Reinharda Heydricha
Úvahy o daleké i blízké budoucnosti univerzity
Vyučující a vojenská služba
Studenti a vojenská služba
Správní úprava a studium českých studentů
Vojenské přednášky
Univerzita a sudetoněmecké obyvatelstvo
Poznámky
Rektorát Friedricha Klausinga 1. 11. 1943 - srpen 1944
Opětovné hledání rektora
Friedrich Klausing
Spory - právnická fakulta
Problémy univerzitní polikliniky
Zatčení Ernsta Mohra
Spory - filozofická fakulta
Univerzita, H. J. Beyer a pražská služebna "Sicherheitsdienstu"
Snaha o rozšíření rasových studií
Vojenské přednášky
Rudolf Jung a Heydrichova Nadace
Univerzita a vývoj válečné situace
Univerzita a tisk
Atentát na Hitlera a Klausingova smrt
Poznámky
Rektorát Kurta Albrechta (zastupující od srpna 1944) 2. 11. 1944 - květen 1945
Kurt Albrecht a složení nového univerzitního vedení
Nedostatek právníků a návrh na jeho řešení
Nálady mezi studenty a jejich nové povinnosti
Univerzita a Volkssturm
Omezení činnosti Heydrichovy nadace
Hans Joachim Beyer a Německá akademie věd v Praze
Blížící se konec války a poslední denunciace
Poslední semestr
Poznámky
Obměna sboru vyučujících, politická skladba, změny ve struktuře fakult, ústavů, ve studijních plánech, lektoři a další vyučující (statistické závěry)
Obměna vyučujících na NU
Praxe povolávání nových vyučujících z regionálního hlediska
Obsazování nejvyšších akademických úřadů a funkcí
Obsazování funkcí ředitelů ústavů a seminářů
Stabilita a proměna profesorských sborů, struktury fakult a studijních programů na jednotlivých fakutách
Působení vyučujících na NU v jednotlivých letech (podle fakult)
Členství v NSDAP, SS a SA
Věková struktura všech, kteří prošli NU ve válečných letech (podle nejvyšší dosažené vědecké hodnosti v tomto období)
Lektoři a pověření vyučující (Lehrbeauftragte)
Přehled jednotlivých ústavů a jejich ředitelů v letech války
Závěr
Biografická příloha:
biogramy profesorů a docentů NU 1940-1945
Použitá literatura
Rejstřík