tištěná kniha
Jugoslávie a východní blok 1953-1956

Jugoslávie a východní blok 1953-1956

Pelikán, Jan

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 403 str., 1. vydání
vydáno: březen 2002
ISBN: 80-246-0186-9
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Anotace

Na základě důkladného studia archivního materiálu v bývalé Jugoslávii sleduje historik Jan Pelikán postavení Jugoslávie v rámci východního bloku v období mezi Stalinovým úmrtím v roce 1953 a XX. sjezdem KSSS v roce 1956. Pozornost věnuje především procesu politické a ideologické normalizace vztahů SSSR a Jugoslávie. V samostatných kapitolách je detailně popsán i poměr mezi Jugoslávií a dalšími socialistickými státy. Kniha je zároveň imponující analýzou mocenských mechanismů komunistických režimů v době "vymknuté z kloubů".

Obsah

Úvod

I. Pukání ledů
II. Opatrné manévrování
III. Utajená korespondence
IV. Omluva hříšníkovi
V. Obnovování dávného přátelství
VI. Hledání skulinek v sovětském impériu
VII. Titův triumf
VIII. Vztahy se sovětskými satelity po XX. sjezdu KSSS

IX. Seznam zkratek
X. Prameny a literatura
XI. Resumé
XII. Jmenný rejstřík

Recenze

Práce je důkladnou a pečlivě "udělanou" materiálovou monografií. Zpracovává problematiku v cizí literatuře částečně frekventovanou, u nás však zcela neznámou. Na základě důkladného studia početné stávající literatury, ale především studia archivních materiálů v bývalé Jugoslávii, ale i v Praze a Sofii, se podařil úspěšný velmi podrobný popis a mnohde i objasnění závažných událostí z doby před téměř půl stoletím. Poměrně krátké období tří let kdy po roztržce došlo k prvním pokusům o nápravu vztahů mezi Jugoslávií a Sovětským svazem a jeho satelity /v dalších třech desetiletích se opakujících/, autor vystihl nejen podrobně, ale i velmi plasticky. Osm kapitol hutného textu Je doslova nabito záplavou faktografických informací. Jako celek představují dílčí výpověď o "době vymknuté z kloubů", ale současně poskytují informace jinde v literatuře nezjistitelné. S výjimkou bývalých sovětských archivů, z nichž většina nebude zřejmě ještě dlouho zpřístupněna, autor prozkoumal všechny relevantní zdroje a jeho práce bude užitečná po dlouhá léta nejen zájemcům o pohnutou historii oněch let, ale i těm, kteří se jimi budou zabývat profesionálně

Z recenzního posudku: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.