tištěná kniha
Jugoslávie a východní blok 1953-1956

Jugoslávie a východní blok 1953-1956

Pelikán, Jan

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 403 str., 1. vydání
vydáno: březen 2002
ISBN: 80-246-0186-9
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Anotace

Na základě důkladného studia archivního materiálu v bývalé Jugoslávii sleduje historik Jan Pelikán postavení Jugoslávie v rámci východního bloku v období mezi Stalinovým úmrtím v roce 1953 a XX. sjezdem KSSS v roce 1956. Pozornost věnuje především procesu politické a ideologické normalizace vztahů SSSR a Jugoslávie. V samostatných kapitolách je detailně popsán i poměr mezi Jugoslávií a dalšími socialistickými státy. Kniha je zároveň imponující analýzou mocenských mechanismů komunistických režimů v době "vymknuté z kloubů".

Obsah

Úvod

I. Pukání ledů
II. Opatrné manévrování
III. Utajená korespondence
IV. Omluva hříšníkovi
V. Obnovování dávného přátelství
VI. Hledání skulinek v sovětském impériu
VII. Titův triumf
VIII. Vztahy se sovětskými satelity po XX. sjezdu KSSS

IX. Seznam zkratek
X. Prameny a literatura
XI. Resumé
XII. Jmenný rejstřík