Rychtářské manuály města Náchoda

Rychtářské manuály města Náchoda

Česáková, Markéta

K nejdůležitějším pramenům, jež napomáhají osvětlit úlohu rychtáře ve správě měst, patří městské knihy, do nichž byla zaznamenávána agend...

Prameny k dějinám náchodské městské správy 1. poloviny 17. století

vydáno: září 2013
doporučená cena: 325 Kč

E-shop

Verba docent, exempla trahunt

Verba docent, exempla trahunt

Kalivoda, Jan

Tato kniha je učebnicí latiny zcela jiného typu, než jaké byly dosud nabízeny na českém nebo zahraničním trhu. Nepostupuje tradiční metod...

Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení

vydáno: srpen 2013
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Around the Globe

Around the Globe

Vaněk, Miroslav

Publikace Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists přináší rozhovory s třinácti významnými osobnostmi, které se za...

Rethinking Oral History with Its Protagonists

vydáno: srpen 2013
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Učitelé na vlnách transformace

Učitelé na vlnách transformace

Moree, Dana

Transformující se společnost prochází změnami na mnoha úrovních. Těmi hlavními dvěma jsou změny ve strukturách a kultuře společnosti. Ja...

Kultura školy před rokem 1989 a po něm

vydáno: srpen 2013
doporučená cena: 190 Kč

E-shop