tištěná kniha
Perspektivy konce

Perspektivy konce

Thomas Pynchon a americký román po 11. září

Olehla, Richard

témata: literární věda

brožovaná, 130 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2014
ISBN: 978-80-246-2502-7
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Anotace

Monografie pohlíží na současnou americkou prózu v kontextu společenských a historických změn, které se odehrály po teroristických útocích 11. září 2001 v New Yorku. Autor analyzuje přístup amerických autorů k tématu 11. září a problematiku konce světa obecně: konec je zde chápán jako pozitivní událost, jako příležitost dozvědět se více o povaze světa, ve kterém žijeme. Interpretace děl se však neomezuje pouze na současnost, přináší i zajímavé vhledy do kulturní historie Spojených států.

Obsah

Poděkování
Úvod

Teorie apokalypsy

Apokalypsa a apokalyptická hnutí
Prvky apokalypsy
Apokalypsa, apokalyptismus, milenarismus
Rysy apokalyptických a milenaristických hnutí
Stručný přehled vývoje chápání času v apokalyptickém myšlení
Paranoia

Apokalypsa v literatuře
Apokalyptismus a milenarismus v americké kultuře

Apokalyptické prvky v dílech Thomase Pynchona

Zjevení pravdy
V. jako válka
Apokalyptický tón trubky v Dražbě série 49
Zjevení prostřednictvím nukleárního referentu v Duze přitažlivosti

Paranoia
Lacanův koncept otcovské autority
Kulturní paranoia
Jazyková paranoia
Sémiotická paranoia
Metafora jako cesta k Bohu
Paranoia, nebo schizofrenie?

Andělé a andělské postavy
Povaha komunikace mezi anděly a lidmi, padlí andělé
Vheissu jako anděl smrti: andělské postavy ve V.
Andělé zvěstování: mariánský kult v Dražbě série 49
Vznešení andělé: Rilkeho andělé v Duze přitažlivosti

11. září 2001
Apokalyptická událost v americké kultuře
Před pádem železné opony
Clintonova administrativa
Vzestup antiamerikanismu
Islámský radikalismus a přípravy na 11. září
11. září jako test politické korektnosti

11. září jako apokalyptická událost v pohledu Jacquesa Derridy

Hledání smyslu: 11. září v literatuře
Význam 11. září jako dějinné události
"9/11 novel" vs. "post-9/11 novel"
11. září jako literární téma
Don DeLillo: Cosmopolis; Padající muž
Jonathan Safran Foer: Příšerně nahlas a k nevíře blízko
Ken Kalfus: Americký problém
Paul Auster: Brooklynské panoptikum; Muž ve tmě
John Updike: Terorista

Závěr
Bibliografie
Summary

Recenze

Práce Richarda Olehly nabízí zajímavý pohled na současnou americkou prózu v kontextu historických a společenských změn, které se ve Spojených státech odehrály po teroristických útocích z 11. září 2001.
Práce do značné míry vychází z autorovy předchozí kritické i překladatelské praxe, rozvádí texty, které původně byly napsány jako literární kritiky, opírá se i o jeden román, jenž Richard Olehla přeložil, takže dobrá obeznámenost s materiálem je nepochybná a je předpokladem úspěšného zkoumání.
Richard Olehla se v knize velice zajímavě pokouší zasadit pozdní dílo Thomase Pynchona do tradice apokalyptické literatury, která je zejména v americké literatuře dlouhá a bohatá. Olehla v úvodu konstatuje, že zatímco "textů pojednávajících o významu 11. září z hlediska politologického, sociologického a obecně kulturního je k dispozici dostatek, na poli literárně teoretickém, nemluvě o hledisku literárně historickém, existuje jen velmi malý počet odborných studií."
Je proto chvályhodné, že se snaží tento stav napravit svým textem. Ten stojí na třech základních pilířích. Prvním, primárním, je dílo amerického romanopisce Thomase Pynchona, druhým tři texty francouzského myslitele Jacquesa Derridy pojednávají o apokalypse, konkrétně (v anglickém překladu) "No Apocalypse, Not Now", "On A Newly Arisen Apocalyptic Tone in Philosophy" a Filosofie v době teroru, a konečně třetím pak dlouhá tradice americké literatury a myšlení, do které Olehla tyto texty zasazuje.
Za největší přínos práce pokládám detailní rozbor Pynchonových románů. Olehla v těchto textech velmi precizně identifikuje apokalyptické prvky, zevrubně je popisuje a spojuje s atmosférou paranoie, jež prostupuje celým Pynchonovým dílem a jež podle Olehly hraje významnou roli pro "zjevení pravdy". Vynikající je i rozvedení apokalyptických motivů z románu V v dalších autorových románech, tedy Dražbě série 49 a Duze přitažlivosti.

Z recenzního posudku: Ladislav Nagy