e-kniha
Bohemistické miniatury

Bohemistické miniatury

Hrdlička, Milan

témata: bohemistika, lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2014
ISBN: 978-80-246-2714-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 80 Kč

E-shop

Anotace

Publikace Bohemistické miniatury obsahuje 34 kratších příspěvků, které se z různých hledisek (ortografického, morfologického, lexikálního) věnují vybraným, doposud nepříliš zpracovaným jevům současné češtiny, a to jak jazyka mateřského, tak cizího.
Jednotlivé příspěvky byly v letech 1995–2012 publikovány v českých i zahraničních odborných časopisech (Naše řeč, Bohemistyka aj.). Jsou řazeny podle slovního druhu, jemuž je v příslušném jazykovém sloupku věnována pozornost.
Za každou kapitolkou následuje doprovodný text, který přibližuje okolnosti vzniku dotyčného příspěvku nebo naznačuje další možnosti zpracování toho kterého tématu. Monografie obsahuje jmenný a věcný rejstřík a anglické resumé.

Obsah

Úvod

Podstatná jména
K otázce tzv. něžných pojmenování mezi partnery
Čech – Nečech?
Čapkovi M/mloci
To je (mi) fuk
Teta, kam jdete?
OK
Ví houby
Stálo to Mailand
Odkud je krůta?
Přítelové

Přídavná jména
Palackého spisy
To je to pravé
Komunikační versus komunikativní

Zájmena
On a ten
Jaký je ten/to student?
O něčem/ničem takovém neslyšel
Někdo versus kdosi

Číslovky
O číslovce pět
Šedesát dva studentek
Jak se počítá od jedné do tří?
Nemáš bůra?

Slovesa
Bratras neviděl?
Hele ho
O českém imperativu
Jdu si číst
No nekup to!
Auto (se) zastavilo

Příslovce
Tehdy a tehdy
Mají trochu hlad
Budeš už ticho/tiše?
Dobře ty

Předložky
O přestávce
Odjeli na hory vs. do hor
Do Černé Hory versus na Černou horu

Summary
Bibliografická poznámka
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík