tištěná kniha e-kniha
Pohybové aktivity ve vědě a praxi

Pohybové aktivity ve vědě a praxi

Flemr, Libor

témata: sport a tělovýchova

brožovaná, 528 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2014
ISBN: 978-80-246-2621-5
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Sborník z vědecké konference konané u příležitosti 60. výročí založení Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Obsah

1. Sport a tělesná výchova ve společenských vědách
Antonín Rychtecký: Národní kvalifikační rámec v doktorandském studiu kinantropologie

Lenka Kovářová, Kateřina Nováková, David Pánek: Struktura osobnosti u vytrvalostních sportovců na příkladu triatlonu

Jaroslav Dvorský: Psychická odolnost v kontextu nespecifického pohybu

Radka Peřinová: Motorická docilita kvalitativním pohledem

Beáta Soušková:Vplyv obsahu tematického celku aerobik na somatické a funkčné parametre stredoškoláčok

Milena Pullmannová Švedová: Zmena pohybového obsahu zostáv v modernej gymnastike a jej vplyv na feminímum v tomto ženskom športe

Ludmila Zapletalová: Pohybová výkonnosť 11- až 15-ročných chlapcov a dievčat s odlišnou pohybovou aktivitou

Jakub Holický: Evaluace psychomotorického vývoje hráčů ve fotbalu kategorie U12 pomocí dvou forem Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency second edition (BOT-2)

Rastislav Feč, Karol Feč, Alena Buková: Rozdiely v stabilite disjunktívneho reakčného času žiakov 1. a 2. ročníka základnej školy

Markéta Dobešová: Možnosti a omezení komparativní analýzy vývoje sportu v Československu a Německé demokratické republice po 2. světové válce do pádu komunismu

Tomáš Tlustý: Cesta YMCA do střední Evropy po první světové válce

Martin Dlouhý, Ladislav Kašpar, Irena Svobodová, Martin Sebera: Vývoj sportovní výkonnosti uchazečů o studijní obory TV a TVS v atletické disciplíně běh 1500 m muži a 800 m ženy při přijímacích zkouškách na PedF UK v letech 1991-2012

Radka Streštíková, Zora Svobodová: Srovnání motivace vysokoškolských studentek a žen ve věku 30-15 let k pohybovým aktivitám

Branislav Antala: Obľúbenosť, významnost' a náročnosť telesnej a športovej výchovy z pohľadu žiakov základných a stredných škol Slovenska a Českej republiky

David Cihlář, Jiří Ticháček: Vybrané aspekty zdravého životního stylu žáků druhého stupně základních škol v Ústeckém kraji

Róbert Janikovský, Milan Tabak, Eudmila Malachová, Zuzana Kazániová: Systém elektronickej evidencie výučby predmetu TV - kondičné posilňovanie v podmienkach ŽU v Žiline a jeho možné výstupy pre praktické využitie

Vilém Omcirk: Využití marketing managementu v práci středoškolského pedagoga

2. Sportovní fyziologie, výživa a genomika
Michal Štefl, Veronika Houdová, Miloslav Petr, Eva Kohlíková, Iva Holmerová: Diagnostika sarkopenie v klinické praxi - případová studie

Lucia Malá, Tomáš Malý, František Zahálka, Jaroslav Teplan: Telesné zloženie ako prediktor kvality života bežnej adolescentnej populácie

Olga Chválová: Fenomén vzpřímenosti v evoluční perspektivě

Barbora Strejcová, Jan Vopat: Vliv alkoholu na svalovou izokinetickou sílu v kolenním kloubu při extenzi a flexi

Ivan Uher, Klaudia Zusková, Alena Buková, Rastislav Feč: Spánok, nadváha a pohybová aktivita vysokoškolských študentov

3. Kineziologie, biomechanika
Olga Chválová: Gravitační a antigravitační motorika

Renata Malátová: Možnosti ověření účinnosti intervenčních programů zaměřených na ovlivnění stavu hlubokého stabilizačního systému páteře měřením síly břišních svalů svalovým dynamometrem

Jitka Vaněčková: Zapojení svalů horní poloviny těla při plaveckém cyklu a při imitačních pohybových aktech - projekt

Jaroslav Motyčka, Jan Šťastný, Hana Lepková, Miloslav Pašek, Michaela Bátorová: Komparace výsledků měření a vyhodnocování rychlosti plavání seniorské a juniorské reprezentace ČR v letech 2011 a 2012

Martina Jílková, Petr Šifta, Ondřej Václavek, Martin Tůma: Analýza vrchního hodu jednoruč u hráčů házené

Martina Chrástková, Radka Bačáková, Daniel Špulák, Roman Čmejla, Bronislav Kračmar: Kineziologická komparace běhu na lyžích klasickou technikou a volné bipedální chůze .

Daniel Bodlák: Náhrada meziobratlového disku - historie, současnost a budoucnost

Lucie Vorlíčková, Pavel Korvas: Měření hodnot vibračního čití u kořenového dráždění způsobeného výhřezem ploténky l4/l5 a l5/s1

Jitka Hanzlová, Jan Pekáč, Jana Juříková: Funkce a náprava hlezenního kloubu

Lenka Horňáková, Daniel Hadraba, Petr Kubový, Lucie Súkopová, Karel Jelen: Časovo-závislé zmeny v laterálnom menisku vyhodnotené prostredníctvom MRI pri axiálnom zaťažení in vivo: pilotná štúdia

Zuzana Pavelková, Petr Šifta: Vliv kinesiotapingu na svalové napětí musculus soleus u sportovců s přetíženoum achillovou šlachou

4. Sportovní trénink
Josef Dovalil: Trenérská škola fakulty tělesné výchovy a sportu

Radim Jebavý, Jiří Baláš, Tomáš Perič: Porovnání efektivity stimulace vytrvalostní síly na nestabilních a stabilních oporných plochách

Rostislav Kohoutek, Jaroslav Teplan, František Zahálka: Analýza úspěšných herních situací v nejvyšší evropské fotbalové soutěži

Eva Vaidová, František Zahálka: Vybraná specifika fotbalu žen

Aleš Kaplan: Kondiční příprava basketbalistek ČR na OH 2012 (deskriptivní studie)

Pevel Korvas, Jaroslav Šamšula: Studie dynamiky odrazu u tří volejbalových výskoků

Bibiana Vadašová, Jozef Moroščák: Telesný rozvoj a anaeróbna trénovanosť volejbalistov v prípravnom období . Ján Hianik, Ludmila Zapletalová: Špeciálne pohybové schopnosti mladých hádzanárov vo vzťahu k ich hráčskej funkcii

Pavel Červinka: Možnosti řízení tréninkového procesu u vytrvalců

Adéla Boudíková, Josef Dovalil, Jiří Suchý: Vliv vyšší nadmořské výšky na rychlost střelby a úroveň trénovanosti biatlonistů

Jakub Opočenský, Jiří suchý: Komparace sportovní přípravy a vývoje výkonnosti běžců na lyžích v České republice a Norsku

Jan Pernica, Jiří Suchý: Využití profilu stavů nálady (POMS) ke sledování únavy během pobytu a tréninku ve vyšší nadmořské výšce

Jan Pecha: Názory expertů na dlouhodobou koncepci sportovního tréninku v tenise

Kateřina Kudláčková, David W. Eccles, Kristien Diefenbach: Užití relaxačních aktivit u sportovců různé úrovně

5. Sportovní příprava dětí
Tomáš Perič, Jan Pechna: Sportovní příprava dětí - co ovlivňuje kvalitu tréninkového procesu

Pavel Slepička, Jiří Mudrák: Sport dětí a mládeže jako rizikový socializační faktor

Tomáš Hadžega, Václav Bunc: Aktuálna telesná zdatnost detí a ich pohybový režim

Martin Žamba, Miroslav Holienka: Vplyv tréningového programu na úroveň priestorovo-orientačnej schopnosti mladších žiakov vo futbale

Petr Bahenský: Vývoj úrovně pohybových předpokladů adolescentů u talentových zkoušek na sportovní gymnázium - obor atletika

6. Aplikované pohybové aktivity
Veronika Houdová, Michal Štefl, Jan Heller: Změny tělesného složení u seniorů žijících ve vlastním prostředí

Pavel Tilinger: Specifika sportovního tréninku intelektově postižených sportovců