e-kniha
Překladatelské miniatury

Překladatelské miniatury

Hrdlička, Milan

témata: bohemistika, lingvistika

e-kniha, 2. vydání
vydáno: červenec 2014
ISBN: 978-80-246-2694-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 80 Kč

E-shop

Anotace

Víte, jak v uměleckém textu přeložit šifru? Nebo záměrné gramatické a pravopisné chyby? Anebo různojazyčné pasáže? Máte představu o tom, jakým způsobem se mohou v cílovém textu projevit překladatelovy naturalizační zásahy?
Otázkám translace těchto a dalších zajímavých jevů je věnována podstatná část naší monografie. A nejen jim. K problematice adekvátního uměleckého překladu se přistupuje na základě pojednání o klíčových kapitolách teorie uměleckého překladu: o přeložitelnosti, o ekvivalenci a adekvátnosti, o zaměření uměleckého překladu na čtenáře.
Publikace je určena všem zájemcům o jazyky, beletrii a překládání.

Obsah

Slovo úvodem
Předmluva k druhému vydání

I. O přeložitelnosti
II. O ekvivalenci a adekvátnosti v uměleckém překladu
III. O formálně grafické ekvivalenci
IV. K problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře
V. O jednom pokusu dosáhnout téhož účinku výchozího a cílového textu
VI. K jazykovému zaměření překladatele na čtenáře v teori a praxi uměleckého překladu
VII. Překlad záměrných pravopisných a gramatických chyb
VIII. Jak překládat cizojazyčné prvky v uměleckém textu
IX. Nocionálně-kryptická funkce cizojazyčných prvků z překladatelské perspektivy
X. K překladu dvojjazyčných pasáží v literárním díle
XI. Jak překládat šifry
XII. Zastavení u překladu gramatických kategoriálních jevů
XIII. Nad překladem tzv. Bezekvivalentní slovní zásoby

Literatura
Bibliografická poznámka
Translation Minutiae - Summary
Miniaturen der Übersetzung - Zusammenfassung
Rejstřík věcný
Rejstřík jmenný