Básnická sémantika

Básnická sémantika

Mukařovský, Jan

Kniha vznikla z části autorových vysokoškolských přednášek po posluchače estetiky, bohemistiky a slovakistiky na filosofických fakultách ...

vydáno: leden 1995
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Miscellanea husitica

Miscellanea husitica

Sedlák, Ioannis

Publikace je přetiskem prací význačného historika přelomu století, Jana Evangelisty Sedláka. Její první část obsahuje většinou nedostupné...

vydáno: leden 1996
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Dějiny hmotné kultury II/l

Dějiny hmotné kultury II/l

Petráň, Josef

Dvousvazkový druhý díl časově a věcně navazuje na Dějiny hmotné kultury I. (SPN 1985) . Všestranně zobrazuje život a životní potřeby všec...

vydáno: leden 1996
doporučená cena: 345 Kč

Etologie

Etologie

Dierk, Franck

Etologie podléhá rychlému vývoji. Současný etologický výzkum je zaměřen především na problematiku evoluční biologie a etoekologie. Vývoj ...

vydáno: leden 1996
doporučená cena: 160 Kč

E-shop

Husitská revoluce 4

Husitská revoluce 4

Šmahel, František

Závěrečný svazek Husitské revoluce prof. Františka Šmahela sleduje události po smrti císaře Zikmunda v roce 1437. Sleduje postupnou cestu...

vydáno: leden 1997
doporučená cena: 260 Kč

Paměti

Paměti

Mařatka, Zdeněk

Gastroenterolog světového jména shrnuje v pamětech své životní i badatelské zkušenosti, vzpomíná na svého otce a vyjadřuje své názory na ...

vydáno: březen 1997
doporučená cena: 165 Kč

E-shop