tištěná kniha
Totalismus a holismus

Totalismus a holismus

Palouš, Radim

témata: historie, politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 148 str., 1. vydání
vydáno: březen 1997
ISBN: 80-7184-2818
doporučená cena: 140 Kč

E-shop

Anotace

Publikace vydaná k výročí Jana Patočky z pera jeho žáka. Filosof Radim Palouš promýšlí názor na bytí jednak z pohledu totalismu, který redukuje přirozenost a chce být nositelem jediné pravdy, jednak z pohledu holismu, jehož podstatou je princip plurality a mnohotvárnosti světa.

Obsah

Spontaneita přirozenosti
Bytí „napůl“
Antinomie
Theatrum mundi
Reflexe
Antropologie
Psyché
De tempore

Holismus ve výchově
Inter-subjektivita
Usedlost bytí
Proti autoritě
Koordináty a koordinanty
Racionalita
Nexus hypostaticus
Příspěvek k reflexi fenoménu výchovy dnes