tištěná kniha
Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu

Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu

Jeřábek, Hynek

témata: sociologie

brožovaná, 184 str., 1. vydání
vydáno: květen 1997
ISBN: 80-7184-3423
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Tato kniha je věnována vědeckému dílu a s ním spojeným životním osudům jednoho ze zakladatelů moderního empirického sociálního výzkumu P. Lazarsfelda. Zaměřuje se zejména na oblast prostředků hromadného sdělování.

Obsah

Předmluva
1. Úvod: Kontexty Lazarsfeldových komunikačních studií
1.1. Životní osudy Paula F. Lazarsfelda
1.2. Místo komunikačního výzkumu v kontextu Lazarsfeldova díla
1.3. Lazarsfeldův příspěvek komunikačním studiím v kontextu teorie a výzkumu masové komunikace
2. Lazarsfeldovy první komunikační studie
2.1. Počátky spolupráce s rakouským rozhlasem - psychologické experimenty
2.2. Výzkum posluchačů rakouského rozhlasu - Lazarsfeldova RAVAG -studie
2.3. Casopisy v amerických městech - sekundární analýza agregovaných dat
3. Princetonská léta výzkumu rozhlasu
3.1. Hledá se ředitel projektu
3.2. První výzkumné zprávy
3.3. Rádio a tištěná stránka (Radio and the Printed Page)
3.3.1. Analýza a utváření posluchačského publika rozhlasu
3.3.2. Vzájemné působení rozhlasu a tisku
3.4. Výzkum se stěhuje na Kolumbijskou universitu
4. Ročenky výzkumu rozhlasu v letech 2. světové války
4.1. Rozhlasové vysílání pro specifické skupiny posluchačů
4.2. Analýza hudebního vysílání a spolupráce Paula Lazarsfelda s Theodorem Adornem
4.3. Rozhlasové vysílání v podmínkách války v demokratické společnosti USA
4.4. Výzkum posluchačů rozhlasu ve Velké Británii
4.5. Německá rozhlasová propaganda - projekt výzkumu totalitní komunikace
4.6. Obsahová analýza "dopoledních seriálů" (daytime serials) a sociální analýzajejich posluchaček
4.7. Výzkumné použití "analyzátoru programu" a měření jeho reliabílity a validity
5. Dva mimořádné výzkumy Lazarsfeldových spolupracovníků
5.1. Invaze z Marsu - studie paniky způsobené rozhlasovým vysíláním
5.2. Přesvědčování v masovém měřítku - War Bond Drive
6. Reprezentativní výzkumy posluchačů
6.1. Posluchačské populace ajejich překrývání
6.2. Kritika reklamy a její měření
7. Komunikační výzkum je na světě
7.1. Kdo neposlouchá "dopolední seriály" (daytime serials)? Aneb, co poradit rozhlasovým stanicím?
7.2. Co znamená pro čtenáře "nemít své noviny"?
7.3. Typy osobního vlivu, modely ovlivňování v místní komunitě - studie R. K. Mertona jako příklad nového typu komunikačních studií
8. Krédo Lazarsfeldova komunikačního výzkumu a jeho přínos pro sociologii
Literatura
English Summary and Contents
Příloha: dokumenty a fotografie