tištěná kniha
Dějiny hmotné kultury II/l

Dějiny hmotné kultury II/l

Petráň, Josef

témata: historie

vázaná, 1. vydání
vydáno: květen 1996
ISBN: 80-7184-0858
doporučená cena: 345 Kč

Anotace

Dvousvazkový druhý díl časově a věcně navazuje na Dějiny hmotné kultury I. (SPN 1985) . Všestranně zobrazuje život a životní potřeby všech základních sociálních skupin raně novověké středoevropské společnosti (panovnický dvůr, aristokracii, nižší šlechtu, duchovenstvo, venkovské obyvatelstvo i jednotlivé vrstvy měšťanstva včetně židů) během 16. - 18. století, s nezbytným přesahem do středověkého světa a do 19. století. Představena je i novověká armáda, novověké stravovací zásady, oděvní kultura a novověký komunikační systém. V rámci české historiografie se jedná o výjimečné dílo, které ocení nejen profesionální historici ale i zájemci z řad dalších společenskovědních oborů a široké kulturní veřejnosti.

Obsah

I. DĚJEPIS HMOTNÉ KULTURY
(1) Nové teorie a metody dějepisu kultury
(2) Kulturní dějepis v proudu sociální historiografie a historické antropologie
(3) Výběr literatury
II. KAŽDODENNOST TRADIČNÍ KULTURY
(1) Rituálové situace v denních a ročních cyklech každodennosti
(2) Magický kosmologicko-přírodní model
(3) Církevněnáboženský systém
III. NOVOVĚKÉ POJETÍ CIVILIZACE - "KOLONIZACE" TRADIČNÍ KULTURY
(1) Rámec materiálního života
(2) Rituálové situace a symboly v uspořádání společnosti
(3) Nové vztahy materiální kultury, vzdělání a vědy
IV. ŽIVOTNÍ CYKLUS, RODINA A DOMÁCNOST
(1) Životní cyklus
(2) Rodinný cyklus plebejských vrstev
(3) Měšťanské rodiny a domácnosti.
(4) Rodina, domácnost a sídlo urozených
V. VENKOV A MĚSTO
(1) Funkční vybavení aristokratického sídla
(2) Panství a velkostatek
(3) Vesnice
Barevná příloha
Výběr literatury