tištěná kniha
Paměti

Paměti

Mařatka, Zdeněk

témata: biografie a paměti

vázaná, 263 str., 1. vydání
vydáno: březen 1997
ISBN:
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Gastroenterolog světového jména shrnuje v pamětech své životní i badatelské zkušenosti, vzpomíná na svého otce a vyjadřuje své názory na svět, lidi a dění kolem sebe. Kniha zahrnuje vzpomínky od roku 1914 do současnosti.

Obsah

I. Doma - od mládí do stáří
Dětství 1914-1920
Školní léta 1920-1933
Na universitě a po promoci 1933-1939
Za Rakouska a za první republiky
Protektorát 1939-1945
Na klinice za války 1939-1945
Konec války a poválečné období 1945-1947
Za komunismu 1948-1968
Pražské jaro, sovětská invase 1968 a její důsledky
Normalisace 1968-1989
Sametová revoluce a nový život 1989-1995

II. Cestování, kongresy, dojmy z ciziny
Studijní pobyt ve Spojených státech 1947-1948
Vstup na mezinárodní scénu Období pražského kongresu 1964-1968
Mezinárodní společnosti a cesty po roce 1968

III. Přátelé, názory, postoje
Přátelé
Pracovní a výzkumné zájmy

IV. Závěrem
Životní kredo
Doslov

V. Dodatek
Významná životní data autora
Výběr z odborné publikační činnosti
Přehled účasti na odborných akcích v zahraničí

Recenze

Kniha je napsána velmi čtivým, přitažlivým jazykem, myšlenky jsou jasně formulovány a jednotlivé oddíly jsou seřazeny logicky. Domnívám se, že memoáry prof. MUDr. Zdeňka Mařatky, DrSc., poskytují nejen velmi zajímavé čtení o osudech našeho nejznámějšího gastroenterologa, ale také dávají poučení o událostech a osobnostech politického, kulturního a především medicínského světa za více než šedesát let. Na pozadí pohnutých událostí našeho národa v tomto století je zcela zřejmé ovlivnění osudů této mimořádné osobnosti české medicíny. Vedle obrovského talentu, píle a možností, které Mařatka měl, jeho nepochybného uměleckého nadání, je pro čtenáře fascinující i posilující fakt, že změny politických systémů nezměnily pevný a charakterový postoj autora, který po celý život vyznával demokratické - masarykovské principy. Při čtení této knihy jsem měl 3 pozitivní pocity: radost nad tím, jak kniha je čtivě a zajímavě napsána, hluboký obdiv ke schopnostem a moudrosti autora a konečně i hrdost, že patřím do početné rodiny lékařů, kteří byli Mařatkovým dílem ovlivněni.

Milan Lukáš (Časopis lékařů českých, 1999, č. 138)