tištěná kniha
Dějiny Univerzity Karlovy III (1802–1918)

Dějiny Univerzity Karlovy III (1802–1918)

Havránek, Jan

témata: historie, Univerzita Karlova

vázaná, 390 str., 1. vydání
vydáno: květen 1997
ISBN: 80-7184-3202
doporučená cena: 335 Kč

E-shop

Anotace

Třetí díl Dějin Univerzity Karlovy sleduje osudy univerzity až do vzniku ČSR. Logicky je rozdělen do tří částí. První končí revolučním rokem 1848. Druhá roku 1882, kdy byla univerzita rozdělena na německou a českou část. Třetí část končí vznikem ČSR v roce 1918. Publikace obsahuje bohatý obrazový materiál.

Obsah

Úvod (JAN HAVRÁNEK)
Prameny a literatura (JAN HAVRÁNEK)
1. ČÁST 1802-1847
Univerzita, její zřízení, správa a studentstvo: Místo státní univerzity ve společnosti, Řízení univerzity po zrušení studijního konsesu, Studenti v napoleonských válkách a po nich, Profesoři za vlády absolutismu, České národní obrození a české studentstvo, Přípravy na oslavu pěti set let univerzity (JAN HAVRÁNEK)
Teologická fakulta: Postavení fakulty, Studijní obory, Studenti bohosloví
(MIROSLAV KUNŠTÁT)
Právnická fakulta: Řízení fakulty, Katedry a studijní předpisy, Postavení studentů, Profesoři (VALENTIN URFUS)
Lékařská fakulta: Správní vývoj, Místa výuky a jejich stavební vývoj, Učitelé, studenti a absolventi, Obory a jejich představitelé (LUDMILA HLAVÁČKOVÁ)
Filozofická fakulta: Reformy filozofických studií, Studijní předměty a jejich učitelé, Specializace oborů -perspektiva fakulty, Počet a složení studentů (JOSEF PETRÁŇ)
2. ČÁST 1848-1882
Univerzita, její zřízení, správa a studentstvo: Univerzitní jubileum ve stínu revoluce, Studenti se dělí podle národů, Poslední vzepření, Přeměna studia a Thunova reforma, Deset let absolutismu Františka Josefa L, Obnova ústavnosti, cesta k české univerzitě, Od studentských spolků k vědeckým organizacím (JAN HAVRÁNEK)
Teologická fakulta: Bohoslovecká fakulta v přeměnách společnosti, Organizace studia, Profesoři, Studenti, Rozdělení teologické fakulty roku 1891 (MIROSLAV KUNŠTÁT)
Právnická fakulta: Svoboda slova - revoluční požadavek, Thunova reforma studia na právnické fakultě, Nový studijní program, Historickoprávní obory, Judiciální obory, Státovědné obory, Čeština na právnické fakultě (VALENTIN URFUS)
Lékařská fakulta: Správní vývoj, Místa výuky a jejich stavební vývoj, Učitelé a studenti, Obory a jejich představitelé (LUDMILA HLAVÁČKOVÁ)
Filozofická fakulta: Proměna fakulty po Thunově reformě, První česky přednášející profesoři, Filologické obory, Matematické obory, Přírodovědné obory, Rozmach fakulty v sedmdesátých letech, Filozofické obory, Historické obory, Matematika a přírodní vědy v sedmdesátých letech, Emancipace české výuky, Nový doktorát filozofie, Studenti filozofické fakulty (JOSEF PETRÁŇ)
3. ČÁST 1882-1918
Univerzita, její zřízení, správa a studentstvo: Zřízení univerzity, Profesoři české univerzity, Studenti, Studentské organizace, Univerzitní extenze, Univerzita za války 1914-1918 (JAN HAVRÁNEK)
Teologická fakulta: Zřízení české fakulty, Profesoři, Umístění fakulty, Bohoslovci (MIROSLAV KUNŠTÁT)
Právnická fakulta: Česká právnická fakulta po rozdělení univerzity, Organizace studia, Česká právní věda na české právnické fakultě, Judiciální obory, Veřejnoprávní obory, Hístorickoprávní obory, Národní hospodářství a ekonomické myšlení na české právnické fakultě, Veřejná činnost a spolkový život na fakultě (VALENTIN URFUS)
Lékařská fakulta: Správní vývoj, Stavební vývoj, Učitelé a studenti, Obory a jejich představitelé (LUDMILA HLAVÁČKOVÁ)
Filozofická fakulta: Počátek činnosti po rozdělení, Profesorský sbor a jeho vědecká orientace, Filozofická sekce, Historická sekce, Filologická sekce, Přírodovědná a matematicko-fyzikální sekce, Studium a výuka (JOSEF PETRÁŇ)
Německá univerzita: Německá univerzita po rozdělení, Studenti, Politická orientace univerzity, Spolkový život studentů, Filozofická fakulta, Právnická fakulta, Lékařská fakulta, Teologická fakulta (LUDMILA HLAVÁČKOVÁ, ALENA MÍŠKOVÁ, JIŘÍ PEŠEK)
Příloha l: Seznam rektorů a děkanů vletech 1801-1918
Příloha 2: Studijní plány lékařské fakulty 1786-1833
Příloha J: Přehled vyučujících a předmětů na filozofické fakultě v letech 1802/3-1847/8
Příloha 4: Počty a struktura studentstva v letech 1802-1918
Seznam zkratek
Redakční poznámka
Seznam vyobrazení
Rejstříky:
osobní
místní