Zimoviště

Zimoviště

Šiktanc, Karel

Nová básnická sbírka Karla Šiktance obsahuje básně z let 1998-2002. "Básník všedního dne" v nich strhujícím způsobem ukazuje, že ani počá...

vydáno: březen 2003
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Refluxní choroba jícnu

Refluxní choroba jícnu

Lukáš, Karel

Kniha refluxní choroba jícnu zahrnuje onemocnění způsobená gastroezofageálním refluxem. Autoři se věnují historii onemocnění, epidemiolog...

vydáno: březen 2003
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Kardiovaskulární chirurgie

Kardiovaskulární chirurgie

Vaněk, Ivan

Učebnice kardiovaskulární chirurgie je rozdělena do dvou částí. První část je věnována kardiochirurgii. Autoři mj. popisují předoperační ...

vydáno: únor 2003
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Pondělníci

Pondělníci

Hurník, Ilja

Kniha prof. Ilji Hurníka a jeho hudebních přátel obsahuje vzpomínky jedenácti hudebníků na život a hudbu druhé poloviny 20. století. Kníž...

vydáno: prosinec 2002
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Moc slova

Moc slova

Mlčoch, Lubomír

Kniha obsahuje slavnostní promluvy přednesené převážně v průběhu let 1996 - 2002, kdy byl profesor Lubomír Mlčoch děkanem Fakulty sociáln...

vydáno: prosinec 2002
doporučená cena: 240 Kč

E-shop