tištěná kniha e-kniha
Rámce války

Rámce války

Za které životy netruchlíme?

Butlerová, Judith

témata: politologie a mezinárodní vztahy, sociologie, gender
edice: Politeia

brožovaná, 170 str., 1. vydání
překlad: Handl, Antonín
vydáno: říjen 2013
ISBN: 978-80-246-2265-1
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Kniha významné politické a feministické teoretičky Judith Butlerové se věnuje současným válkám a otázce: za které životy (ne)truchlíme. Pokud život není „takový, za kterým bude truchleno“, je snazší připustit jeho zmaření.
Autorka promlouvá k publiku „prvního světa“, které se hlásí k demokratickým hodnotám a lidským a občanským právům. Proč je přijatelné vést války nebo uplatňovat nadvládu nad druhými? Jak se přihlásit k požadavku nenásilí?
V Rámcích války vychází Butlerová z přesvědčení, že život každého je do jisté míry vždy v rukou druhých.

Recenze

Kniha Judith Butlerové vykazuje vysokou míru erudice, která se projevuje zejména důkladnou analýzou předkládaných pojmů a konceptů dalších myslitelů a myslitelek (G. W. F. Hegel, Melanie Kleinová, Talal Asad, Donna Harawayová, Emmanuel Lévinas, Susan Sontagová, Tariq Modood aj.). Text má normativní charakter, autorka nerezignuje na morální hodnocení daného tématu, nevyhýbá se kritice zahraniční politiky USA ani současného modelu liberální demokracie a reflektuje nedostatky levicového pojetí předkládané problematiky. Její kritika soudobých konfliktů, na nichž je patrná chatrnost společenských pout a vazeb, stejně jako její alternativní pohled na tento fenomén a hledání cesty, jak omezit vznik násilí ve společnosti uvažováním o konceptu života hodného truchlení, bude jistě pro českou akademickou komunitu přínosem. Knihu ocení čtenáři a čtenářky z oblasti sociálněvědných oborů, zejména politologové a politoložky či odborníci a odbornice z oblasti mezinárodních vztahů či genderu. A může být výzvou také pro novou levici, jež by se, jak koneckonců tvrdí sama autorka, měla zasadit o narušení stávajících dominantních konstrukcí v oblasti uvedené problematiky.
Iveta Ptáčníková (Mezinárodní vztahy č. 4/2015, str. 67–71)

Nejnovější tituly v edici