tištěná kniha
Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators

Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators

Jelen, KarelŠorfová, MonikaTlapáková, EvaBillich, Richard

témata: sport a tělovýchova, lékařské vědy

brožovaná, 214 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2013
ISBN: 978-80-246-2182-1
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Vzrůstající hrozbou postindustriální společnosti je "hypokinetická deprivace organismu člověka", která má původ v hypokinetické monotonii denního režimu moderního člověka a podílí se na zvýšení prahu citlivosti propriocepce a v důsledku i ke snížení tolerance k mechanické enviromentální zátěži. Preventivní opatření je třeba hledat, jak v oblasti technické (ochranné technologické prostředky, forenzní legislativa, atd.), tak v prevenci sociálně-biologické (zdravotní a "režimové" aspekty, např. forenzně orientovaná osvěta a reedukace, kinezioterapie, atd.).
Existují nepřímé důkazy o existenci následných organických degenerativních změn, které mají kumulativní, často nevratný charakter (např. změny struktury v kostní, svalové nebo chrupavčité tkáni včetně změn reologických vlastností těchto tkání apod.). Účinek ve funkční, procesuální oblasti je rovněž okrajově znám (pokles senzomotorické výkonnosti a spolehlivosti, selhání rozhodovacích schopností atd.). Sem patří selhání psychomotorických reakcí v pracovním procesu (především člověk–stroj).
V předkládané kritické recenzi toto dělení na strukturální a funkční změny rozebíráme ve třech úrovních: na úrovni jednotlivých tkání, orgánů a orgánových struktur a nakonec i na nejvyšší úrovni – celých systémů. Obtížnost najít a přesně definovat jednoznačné identifikátory důsledků hypokinetické zátěže na lidský organismus plyne z velké šíře a komplexity celé problematiky.

Recenze

This monography will surely become required reading by students, teachers and everyone interested in biomedical and movement studies. The Czech Society of Biomechanics (CSB) and Charles University of Prague (FTVS) have made an excellent choise for collecting comprehends and thematic survey of results of an interdisciplinary reasearch of biomechanical reflexion of hypokinetical loads of human and their identifications. Many authors from CSB and FTVS contributed to the monography. Monography is devided into 2 very promised and interesting chapters (Functional consequences of hypokinetics and Structural consequences of hypokinetics). As it was written by editor-in-chief, assoc.prof. Karel Jelen, the research activities concerne biomechanical applications in understanding the influence of hypokinetics on human body. The authors have managed to collect all the up-to-date knowledge about above-mentioned topics. The publication consists of a survey of results obtained in past years (Project No. GACR P407/10/1624) from the project named »ldentifikace limitních účinků hypokinetické environmentální zátěže na spolehlivost senzomotorických reakcí človeka«.

The monography provides a fascinating previous and up-to-date overview account about the knowledge of functional and structural consequences of hypokinetics. This monography and more earlier already published, find an important place in the field of biomechanics. It is being refreshing to read all the chapters where can be find very positive and critical discussion of the actual and potential clinical and research values. This would be an appropriate publication to mark the society and university activities.

Z recenzního posudku: Dr. David Ravnik, Ph.D. Eur.Erg. M.A. MSPT. PT.