Lidová píseň a sborová tvorba

Lidová píseň a sborová tvorba

Pecháček, Stanislav

témata: hudba, antropologie a etnografie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: říjen 2013
ISBN: 978-80-246-2340-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Publikace zobrazuje široké spektrum vlivů hudebního folkloru na českou klasickou hudbu 19. a 20. století. Zabývá se sběratelstvím lidových písní a různými formami tzv. druhotné existence lidové písně v městském prostředí. V druhé části přináší analýzy sborových úprav lidových písní a sborových skladeb na lidové texty. Jejich bohatá typologie je demonstrována na ukázkách z tvorby deseti předních českých skladatelů (A. Tučapský, O. Mácha, J. Málek, J. Feld, P. Eben, J. Křička, Z. Lukáš, J. Laburda, Z. Šesták, C. Kohoutek).

Obsah

Předmluva
Úvod

1. Lidová píseň v životě české společnosti
1.1 Sběratelé, sbírky a zpěvníky lidových písní
1.2 Formy druhotné existence lidových písní
1.2.1 Pěstování lidových písní ve folkloristických souborech
1.2.2 Sólový zpěv s harmonickým doprovodem
1.2.3 Instrumentální úpravy
1.2.4 Lidové písně jako didaktický materiál
1.2.5 Lidové písně jako materiál artifciální hudby
1.3 Písně zlidovělé
1.4 Lidovka a folk
1.5 Neofolklorismus
1.6 Lidová píseň předmětem odborného zájmu
1.6.1 Folklor a folkloristika
1.6.2 Lidová píseň v české odborné literatuře

2. Sborové úpravy lidových písní
2.1 Antonín Tučapský – Malovaná dolina
2.2 Otmar Mácha – Moravské lidové písně
2.3 Jan Málek – Královničky, Ešče si zazpívám
2.4 Jindřich Feld – Malé polyfonie
2.5 Petr Eben – O vlaštovkách a dívkách

3. Sborové skladby na lidové texty
3.1 Jaroslav Křička – Slovácké dvojzpěvy
3.2 Zdeněk Lukáš – Hejdum dá, Holoubci, Kravarky, Čepení, Věneček
3.3 Jiří Laburda – Dvojzpěvy
3.4 Zdeněk Šesták – Vítej, slunko líbezné
3.5 Ctirad Kohoutek – Skalické zvony

Závěr
Seznam použitých zkratek
Literatura
Seznam notových příkladů
Summary
Jmenný rejstřík