Nádoba plná řeči

Nádoba plná řeči

Vaňková, Irena

V centru knihy stojí pojem řeč. Oproti pojmu jazyka – systému, o nějž se opírá strukturalismus, a pojmu text, spojenému s komunikačně a p...

Člověk, řeč a přirozený svět

vydáno: červenec 2007
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Nad Evropou půlměsíc

Nad Evropou půlměsíc

Černý, Karel (ed.)

Co spolehlivě víme o českých, evropských či amerických muslimech? Jsou skutečně tak odlišní? Jsou neintegrovaní a neschopní akceptovat pr...

vydáno: červen 2015
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Náboženství společnosti

Náboženství společnosti

Luhmann, Niklas

V díle Niklase Luhmanna, myslitele funkcionální sociální teorie a dnes již sociologického klasika, který byl pro svůj široký záběr označo...

vydáno: prosinec 2015
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Na rozhraních fenomenologie

Na rozhraních fenomenologie

Janicaud, Dominique

Edmund Husserl vytyčil nové filosofické téma: pole samotné zkušenosti. Když Emmanuel Levinas hovoří o Touze a Druhém, jakým zkušenostem t...

Transcendence, jevení a zkušenost

vydáno: květen 2019
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Na okraji kánonu

Na okraji kánonu

Moldanová, Dobrava

Jedenadvacet studií a úvah věnovaných moderní české literatuře vznikalo od roku 1984 až po současnost a bylo publikováno časopisecky či v...

Literárněhistorické úvahy a studie

vydáno: duben 2021
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Na Knížecí

Na Knížecí

Šiktanc, Karel

Básnická sbírka Karla Šiktance Na Knížecí je inspirována Prahou a vzpomínkami na ni. Autorem ilustrací je Jan Koblasa. „V domě U kohouta...

vydáno: září 2014
doporučená cena: 200 Kč

E-shop