e-kniha
Národohospodářská analýza financování rezortu dopravy v ČR od 90. let do roku 2019

Národohospodářská analýza financování rezortu dopravy v ČR od 90. let do roku 2019

Chmelová, Pavla

témata: ekonomie a finance

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2023
ISBN: 978-80-246-5477-5
DOI: https://doi.org/10.14712/9788024654775
formáty e-knihy PDF

Open access

Anotace

Čtenáři je předložena rozsáhlá a hluboká analýza významného národohospodářského sektoru, jež je výsledkem mnohaletého výzkumu a vyznačuje se kombinací využití makroekonomického pohledu, multidisciplinárního přístupu a fundovaného vhledu do konkrétních dopravních a ekonomických problematik. Monografie obsahuje značné množství informací a také dat shromážděných a analyticky utříděných do konzistentních, ucelených a dlouhodobých časových řad. Doporučit ji lze odborné i laické veřejnosti se zájmem o ekonomii, teoretickou i praktickou rozpočtovou a fiskální politiku i dopravní tematiku.

licence

Creative Commons License
Národohospodářská analýza financování rezortu dopravy v ČR od 90. let do roku 2019 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ke stažení