tištěná kniha
Nástin historie ochrany obyvatelstva I.

Nástin historie ochrany obyvatelstva I.

Od počátku dějin lidstva do roku 1795

Parkan, František a kol.

témata: historie

brožovaná, 84 str., 1. vydání
vydáno: leden 2017
ISBN: 978-80-246-3564-4
doporučená cena: 110 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je rozdělena na dvě samostatné části. První díl se věnuje nástinu vývoje ochrany a bezpečnosti obyvatelstva v historii lidstva od nejstarší etapy jeho existence, dále v období předantických civilizací, antiky, středověku a novověku do konce 18. století. V období starověku je nástin vývoje zaměřen na oblasti a státy, v nichž byly položeny základy, které se staly součástí systému ochrany obyvatelstva v dalších etapách vývoje společnosti. Kapitoly o středověku a raném novověku se věnují nástinu vývoje dané problematiky na evropském kontinentě a v našich zemích. Období novověku je zaměřeno na vývoj systému ochrany obyvatelstva v kontextu globálního světa. Jednotlivé časové etapy jsou členěny na oddíly – ozbrojené síly, fortifikace, vnitřní ochrana obyvatel a její právní rámec a lékařská a ošetřovatelská péče.