tištěná kniha
Národ a náboženství v době globalizace

Národ a náboženství v době globalizace

kolektiv autorů

témata: politologie a mezinárodní vztahy, náboženství

brožovaná, 194 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2008
ISBN: 978-80-246-1516-5
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Dvojjazyčná publikace obsahuje texty přednášek, které se konaly na půdě Francouzského institutu v Praze v průběhu roku 2007 v rámci cyklu nazvaného "Rozumět světu". Cílem tohoto přednáškového cyklu je představovat hlavní trendy francouzské veřejné debaty v České republice a v uvedeném roce byl věnován tématu budoucnosti národa a náboženství. Jsme svědky zanikání, trvání, anebo obrody těchto tradičních rámců našeho kolektivního života? Na otázku, jež má z hlediska našich společností ústřední význam, odpovídalo několik význačných osobností francouzského intelektuálního života : Pierre Rosanvallon, Élie Cohen, Daniele Hervieu-Léger, Abdelwahab Meddeb, Pascal Bruckner a Pierre Hassner. Přednášky, k nimž úvodní slovo napsal Jean-Marc Berthon, kulturní rada Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, a jež doslovem opatřil profesor Jan Sokol, jsou publikovány ve francouzštině i v českém překladu.

Obsah

Avant-propos
Slovo úvodem
Jean-Marc Berthon

La nation a-t-elle encore un avenir?
Má národ ještě budoucnost?
Pierre Rosanvallon

Les États-nations face à la mondialisation
Národní státy versus globalizace
Élie Cohen

La religion des sociétés ultra-modernes: perte, retours et transformations
Náboženství v ultramoderních společnostech: ztráta, návraty a proměny
Daniele Hervieu-Léger

Le Pape et l'islam
Papež a islám
Abdelwahab Meddeb

Les nations europeennes, de l'esprit critique au masochisme
Evropské národy. Od kritického myšlení k masochismu
Pascal Bruckner

La revanche des passions dans la politique mondiale
Odveta vášní ve světové politice
Pierre Hassner

Doslov: Strach z budoucnosti?
Postface: La peur du temps futur?
Jan Sokol

O autorech
Les auteurs