AUC PHILOLOGICA

AUC PHILOLOGICA

AUC Philologica (Acta Universitatis Carolinae Philologica) is an academic journal published by Charles University. It publishes scholarly articles in a large number of disciplines (English, German, Greek and Latin, Oriental, Romance and Slavonic studies, as well as in phonetics and translation studies), both on linguistic and on literary and cultural topics. Apart from articles it publishes reviews of new academic books or special issues of academic journals.

The journal is indexed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, and ERIH PLUS.

AUC PHILOLOGICA, Vol 2019 No 4 (2019)

Editorská poznámka
Petra Mračková Vavroušová, Lukáš Klimeš

Překlad jako rozhodovací proces: rozpracování konceptu J. Levého a aplikace tohoto přístupu na institucionální překlad
Tomáš Svoboda

Ruští spisovatelé o umění překladu
Stanislav Rubáš

Kvalita v simultánním tlumočení – otázka definice kvality tlumočení a kognitivní přístup ke kvalitě SI jako strategickému rozhodovacímu procesu
Jana Ďoubalová

Vliv regionálních variant španělštiny na kvalitu simultánního tlumočení do češtiny
Zuzana Balounová

Tři typy hodnocení ve výuce tlumočení
Petra Miketová

Tlumočení z českého znakového jazyka do mluvené angličtiny s češtinou jako pilotním jazykem
Marie Přibylová

Translating Culture: Mediating Customary Law Related Language
Arben Shala

Language of relief: medical interpreting within the scope of the refugee crisis response
Vedrana Čemerin, Marina Črnko

Analýza slovenskej a českej dabingovej verzie audiovizuálneho diela Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Jana Ukušová

Súčasný stav lokalizácie videohier na Slovensku
Mária Koscelníková

Krátký exkurz do historie konferenčního tlumočení v bývalém Československu a dnešním Česku aneb zamyšlení nad některými paradoxy na trhu tlumočení a v přípravě budoucích profesionálních tlumočníků
Ivana Čeňková

Ivaně Čeňkové k narozeninám
Petra Mračková Vavroušová

Tomáš Duběda, David Mraček, Vanda Obdržálková (2018) Překlad do nemateřského jazyka: Fakta, otázky, perspektivy
Barbora Vinczeová

Antonio Bueno García (ed.) (2018) Arte, religión y traducción
Jana Králová

Zpráva z konference Translation and Interpreting Forusm Olomouc 2019: Teaching Translation vs. Training Translators
Zuzana Balounová


published: 4 x per year
print price: 150 czk
ISSN: 0567-8269
E-ISSN: 2464-6830

Download