V edici Zahraniční bohemistika vycházejí, jak název napovídá, díla zahraničních bohemistů a slavistů. Jejich neotřelé a inspirativní pohledy na české klasické autory a díla, ale také na témata dosud stojící nikoli právě v popředí zájmu, zprostředkovávají českému čtenáři přední překladatelé a editoři. Edice je určena odborníkům na českou literaturu a jazyk a pro svou čtivost, podpořenou erudovanými literárněvědnými, literárněhistorickými a dalšími edičními komentáři, rovněž zájemcům z širší laické veřejnosti.