tištěná kniha e-kniha
Znaky a přízraky

Znaky a přízraky

Výbor ze statí o české a středoevropské literatuře

Galmiche, Xavier

témata: bohemistika
edice: Zahraniční bohemistika

brožovaná, 536 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2023
ISBN: 978-80-246-5773-8
doporučená cena: 550 Kč

E-shop

Anotace

Tematicky uspořádaný výbor z díla francouzského bohemisty Xaviera Galmiche (* 1963) přináší čtyři desítky statí z let 2000–2021. Vedle textů o spirituální linii českého písemnictví jako odkazu barokního ducha (K. H. Mácha, O. Březina, J. Váchal, J. Deml, V. Holan, B. Reynek a další) obsahuje studie o fenoménech a tendencích společných celému středoevropskému prostoru, jako je multikulturalita a vícejazyčnost nebo specifická transformace prvků kultury fin de siècle i nastupující moderny. V těchto komparatisticky založených textech se Galmiche ukazuje jako nekonvenční badatel v oblastech přehlížených (humoristická literatura 19. století) i kanonických (RKZ), se zvláštním citem pro „esenciální outsidery“. Texty „moderních klasiků“ nahlíží neschematicky a nabízí nové kontexty jejich čtení (B. Hrabal, M. Kundera, J. Topol). Poslední oddíl je věnován problematice překladu a kulturního transferu, především na poli česko-francouzských vztahů. Knihu uzavírá obsáhlý rozhovor Jiřího Pelána s autorem.

Recenze

[Knihu] tvoří čtyřicet statí a rozsáhlý, mimořádně zajímavý rozhovor s autorem, který vedl Jiří Pelán. Práce dokumentují obrovskou šířku Galmichových zájmů; někteří autoři také skáčou od autora k autorovi a od období k období, ale vždy naberou zobáčkem jen nepatrné zrníčko poznání, to se ale Xaviera Galmiche netýká. Jeho studie vycházejí z detailního průzkumu zaměřených fenoménů a ze schopnosti nazírat nesmírně rozlehlý terén z ucelené perspektivy, ze získaného nadhledu; jeho styl charakterizuje jasnost, přehlednost a průzračnost, nezakrývající rozkoš z přebývání ve stále více se otevírajícím kulturním prostoru.
Jiří Zizler (Souvislosti 2/2024, str. 112–113)

Akce k titulu

  • Galmiche: Znaky a přízraky

    Rozhovor s Xavierem Galmichem se uskutečnil u příležitosti vydání výboru jeho statí o české a středoevropské literatuře Znaky a přízraky.

Nejnovější tituly v edici