tištěná kniha e-kniha
Co je ironická věda

Co je ironická věda

Vörös, István

témata: bohemistika, literární věda
edice: Zahraniční bohemistika

brožovaná, 276 str., 1. vydání
překlad: Gálová, Adéla - Vašut, Tomáš - Zeman, Jiří
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3531-6
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Maďarský bohemista, literární vědec, estetik a vysokoškolský pedagog István Vörös je především básník, třebaže doma i v zahraničí jsou oceňovány i jeho prózy a dramatické texty. A básník je to nápaditý, hravý, nekonvenční. Všechny uvedené kvality zcela samozřejmě a přirozeně uplatňuje rovněž ve svých odborných reflexích. Sám je označuje za myšlenkové experimenty oscilující mezi studiemi a eseji. Jejich důležitou vlastností je pak permanentní sebereflexe, komentování vlastních postupů a výkonů. Ne nadarmo se Vörös považuje za postmodernistu, autohermeneutika patří k základním rysům tohoto fenoménu. Stejně jako reinterpretace tradičních příběhů či ideových schémat. […] (pracuje) s dekonstrukcí, respektive konstruktivní destrukcí a fascinací tradičně protikladnými pojmy, odpovídajícími ontologickému protikladu mezi smyslově vnímaným a srozumitelným, případně mezi jeho variantami (například slovo psané a mluvené, rozum a šílenství, smysl doslovný a obrazný, mužský a ženský rod).
- z předmluvy Lubomíra Machaly

Nejnovější tituly v edici