PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 54 No 2 (2019), 25–38

Psychodiagnostika jako psychologická aplikace

[Psychodiagnostics as a psychological application]

Markéta Niederlová, Jiří Šípek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2020.8
zveřejněno: 04. 01. 2021

Abstract

The authors point out that psychodiagnostics must not be understood as a set of specific methods and tests, which are described in textbooks and manuals, and which can be more or less simply used to diagnose some psychichological personality quqlities, states, etc. What is essential and overlooked in psychodiagnostics is the need to formulate the problem, consider the context, the need for depth of diagnostic scope, etc. Furthermore, the authors go through some selected areas of psychodiagnostics, such as clinical procedures, procedures using projective methods, etc. The authors still point out the need to justify what is diagnosed, why and how best.

Klíčová slova: psychology; psychodiagnostics; method; test; psychodiagnostic reasoning

reference (17)

1. Bleuler, E. (1962). Das autistisch-undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Überwindung. Berlin, Springer. CrossRef

2. Čermák, I. & Fikarová, T. (2012). Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. Nové Zámky: Psychoprof.

3. Holt, R. R. (1958). Clinical and statistical prediction: a reformulation and some new data. J.Abn.Soc.Psychol. 56, 1-12. CrossRef

4. Holt, R. R. (1970). Yet another look at clinicfal and statistical prediction. American Psychologist, 25, 4, 337-349. CrossRef

5. Jaffé, A. (1998). Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga. Praha: Atlantis.

6. Knobloch, F. & Knoblochová, J. (1999). Integrovaná psychoterapie v akci. Praha: Grada.

7. Koch, K. (1972). Der Baumtest. Bern: Hans Huber Verlag.

8. Lečbych, M. (2016). Rorschachova metoda. Integrativní přístup k interpretaci. Praha: Grada.

9. Meehl, P. (1954). Clinical vs. statistical prediction: a theoretical analysis and review of the evidence. Minneapolis, Univ. Minnesota Press. CrossRef

10. Najbrtová, K., Šípek, J., (Eds.), Loneková, K. & Čáp, D. (2017). Projektivní metody v psychologické diagnostice. Praha: Portál.

11. Nakonečný, M. (2009). Psychologie osobnosti. Praha: Academia.

12. Stančák, A. (1996). Klinická psychodiagnostika dospelých. Nové Zámky: Psychoprof.

13. Svoboda, M. (Ed.), Humpolíček, P. & Šnorek, V. (2013). Psychodiagnostika dospělých. Praha: Portál.

14. Šípek, J. (2007). Myšlení před sto lety. Psychologie dnes, 5, s. 54-55.

15. Šípek, J. (2010). Psychologické souvislosti scénické tvorby. Praha: KANT.

16. Široký, H. (1964). Uvedení psychologa do psychiatrické léčebny. Brno: Masarykova univerzita.

17. Weiner I. B.(1998). Principles of Rorschach Interpretation. New Jersey, London: Lawrence Erlbaum.

Creative Commons License
Psychodiagnostika jako psychologická aplikace is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení