PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI

Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu Psychologie v ekonomické praxi s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami.

PSYCHOLOGIE PRO PRAXI, Vol 54 No 1 (2019), 9–18

Miera starostlivosti o seba, vnímaného stresu a celkovej pracovnej spokojnosti, ako aj vzťahy medzi nimi u pomáhajúcich pracovníkov poskytujúcich sociálne služby

[Level of self-care, perceived stress and overall job satisfaction and relationships between them in helping social services workers]

Jana Nezkusilová, Monika Hricová, Margita Mesárošová

DOI: https://doi.org/10.14712/23366486.2020.1
zveřejněno: 18. 03. 2020

Abstract

Performing helping profession has been connected to higher perceived stress. The aim of this study is to describe and compare representative selected sample of Slovak social service professionals (N = 729) with US norms. Slovak and American sample did not differ significantly in the average level of stress assessed by Perceived stress scale (Cohen, Kamarck, Mermelstein, 1983). However, the average level of summarized job satisfaction assessed by Job satisfaction scale (Spector, 1985) was significantly lower in Slovak population of social service professionals (Hedges’ g = 0.21). In addition, the level of performed self-care activities was measured by Questionnaire of performed self-care in the helping professions (VSS2, Lichner, Halachová, Lovaš, 2018). Results suggest that higher performed self-care is related to lower perceived stress and higher job satisfaction. The moderation analysis suggests that performing self-care may protect from development of stress.

Klíčová slova: helping profession; stress; job satisfaction; self-care

reference (32)

1. ACA (2014). Code of ethics, American Counseling asociation. [Vyhledáno 8. 8. 2019 na http://www.counseling.org/resources/aca-code-of-ethics.pdf] CrossRef

2. Adams, R. E., Boscarino, J. A., Figley, C. R. (2006). Compassion fatigue and psychological distress among social workers: A validation study. American Journal of Orthopsychiatry, 76(1), 103-108. CrossRef

3. APA (2010). Ethical Principles of Psychologists. [Vyhledáno 8. 8. 2019 na http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx?item=4]

4. Cohen, S., Janicki-Deverts, D. (2012). Who's stressed? Distributions of psychological stress in the United States in probability samples from 1983, 2006, and 2009. Journal of applied social psychology, 42(6), 1320-1334. CrossRef

5. Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396. CrossRef

6. Dorociak, K. E., Rupert, P. A., Bryant, F. B., Zahniser, E. (2017). Development of the Professional Self-Care Scale. Journal of counseling psychology, 64(3), 325-334. CrossRef

7. Ellis, P. D. (2009). Thresholds for interpreting effect sizes. [Vyhledáno 3. 11. 2018 na http://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/thresholds_for_interpreting_effect_sizes2.html]

8. Figley, C. R. (2002). Compassion fatigue: Psychotherapists' chronic lack of self care. Journal of clinical psychology, 58(11), 1433-1441. CrossRef

9. Havrdová, Z., Šolcová, I. (2012). The Relationship between Workplace Civility Level and the Experience of Burnout Syndrome among Helping Professionals. In: V. Olisah (Ed.). Essential Notes in Psychiatry. InTechOpen. CrossRef

10. Hakanen, J. J., Schaufeli, W. B., Ahola, K. (2008). The Job Demands-Resources model: A three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment, and work engagement. Work & Stress, 22(3), 224-241. CrossRef

11. Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. American psychologist, 44(3), 513-524. CrossRef

12. Hobfoll, S. E., Shirom, A. (2001). Conservation of resources theory: Applications to stress and management in the workplace. In: R. T. Golembiewski (Ed.). Handbook of organizational behavior (57-80). New York: Marcel Dekker.

13. Hobfoll, S. E., Halbesleben, J., Neveu, J. P., Westman, M. (2018). Conservation of resources in the organizational context: The reality of resources and their consequences. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 5, 103-128. CrossRef

14. Honzák, R. (2009). Burnout u personálu psychiatrické léčebny Horní Beřkovice. Psychiatria - Psychoterapia - Psychosomatika, 16(3), 134-142.

15. Hricová, M., Nezkusilová, J., Mesárošová, M. (2017). Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcej profesie u sociálnych pracovníkov. Prohuman, 9. 5. 2017. [Vyhledáno 8. 8. 2019 na https://www.prohuman.sk/socialna-praca/negativne-dosledky-vykonavania-pomahajucej-profesie-u-socialnych-pracovnikov]

16. Köverová, M., Ráczová, B. (2017a). Burnout, stress and compassion fatigue among helping professionals. INPACT: International psychological applications conference and trends: Book of Proceedings 2017, 58-62.

17. Köverová, M., Ráczová, B. (2017b) Selected Psychological Aspects of Helping Professionals. Individual & Society / Človek A Spoločnosť, 20(1), 22-35.

18. Köverová, M., Ráczová, B. (2018). Negative consequences of helping and the length of work experience. In: C. Pracana, M. Wang (Eds.). Psychology Applications & Developments III (121-132). InScience Press.

19. Lichner, V., Halachová, M., Lovaš, L. (2018). The concept of self-care, work engagement, and burnout syndrome among slovak social workers. Czech and Slovak Social Work, 18(4), 62-75.

20. Lichner, V., Lovaš, L. (2016). Model of the Self-Care Strategies Among Slovak Helping Professionals - Qualitative Analysis of Performed Self-Care Activities. Humanities and Social Sciences, 5(1), 107-112.

21. Lovaš, L. (2014). Starostlivosť a jej psychologické kontexty. In: L. Lovaš et al. (Eds.). Psychologické kontexty starostlivosti o seba. Košice: UPJŠ Košice.

22. Malinowski, A. J. (2014). Self-care for the mental health practitioner: The theory, research, and practice of preventing and addressing the occupational hazards of the profession. Jessica Kingsley Publishers.

23. Mesárošová, M., Köverová, M., Ráczová, B., Nezkusilová, J., Lichner, V., Lovaš, L., Lovašová, S., Hricová, M. (2017). Starostlivosť o seba a dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

24. Mindgarden (1994). Perceived stress scale. [Vyhledáno 8. 8. 2019 na http://www.mindgarden.com/documents/PerceivedStressScale.pdf]

25. Norcross, J. C., Guy, J. D., Jr. (2007). Leaving It at the Office: A Guide to Psychotherapist Self-Care. New York: Guilford Press.

26. Pope, K. S., Tabachnick, B. G. (1994). Therapists as patients: A national survey of psychologists' experiences, problems, and beliefs. Professional Psychology: Research and Practice, 25(3), 247. CrossRef

27. Ráczová, B., Hricová, M., Lovašová, S. (2018). Overenie psychometrických vlastností slovenskej verzie dotazníka PSS-10 (Perceived Stress Scale) na súbore pomáhajúcich profesionálov. Československá psychologie, 62(6), 552-564.

28. Skovholt, T. M., Trotter-Mathison, M. (2014). The resilient practitioner: Burnout prevention and self-care strategies for counselors, therapists, teachers, and health professionals. Routledge. CrossRef

29. Spector, P. E. (1985). Measurement of human service staff satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology, 13(6), 693-713. CrossRef

30. Spector, P. E. (2011). Job Satisfaction Survey Norms for Social services. [Vyhledáno 8. 8. 2019 na http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/jssnormssocialserv.doc]

31. Whitaker, T., Weismiller, T., Clark, E. J. (2006). Assuring the sufficiency of a frontline work force: A national study of licensed social workers special report. National Association of Social Workers Center for Work force Studies. [Vyhledáno 8. 8. 2019 na http://workforce.socialworkers.org/studies/health/health.pdf]

32. Williams, I. D., Richardson, T. A., Moore, D. D., Gambrel, L. E., Keeling, M. L. (2010). Perspectives on Self-Care. Journal of Creativity in Mental Health, 5(3), 320-338. CrossRef

Creative Commons License
Miera starostlivosti o seba, vnímaného stresu a celkovej pracovnej spokojnosti, ako aj vzťahy medzi nimi u pomáhajúcich pracovníkov poskytujúcich sociálne služby is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 80 Kč
ISSN: 1803-8670
E-ISSN: 2336-6486

Ke stažení