PRAEHISTORICA

PRAEHISTORICA

Praehistorica jsou odborným akademickým časopisem zaměřeným na archeologii ve Střední Evropě. Časopis vychází od roku 1938 a specializuje se zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

PRAEHISTORICA, Vol 32 No 1 (2014)

Záchranný archeologický výzkum na polykulturním sídlišti a pohřebišti v Obříství (okr. Mělník)
Katarína Čuláková, Klára Fleková, Lucie Šmahelová

Příspěvek k poznání neolitického osídlení
Tereza Davidová, Klára Fleková

Střípky eneolitu
Lucie Vélová

Germánské osídlení v době římské
Zdeněk Beneš

Raně středověké osídlení na k. ú. Obříství
Katarína Čuláková

Pohřební aktivity
Katarína Petriščáková

Analýza zvířecích kostí z období kultury s vypíchanou keramikou z Obříství
Lenka Kovačiková, Olga Trojánková

210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
ISSN: 0231-5432
E-ISSN: 2570-7213

Ke stažení