ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 3 (2015), 159–161

Fernández, E. M., Cairns Smith, H. Základy psycholingvistiky

Dalibor Kučera

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.15
zveřejněno: 01. 02. 2018

Abstract

FERNANDÉZ, E. M. & CAIRNS, H. S. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014, 300 s.

reference (7)

1. Fernándezová, E. M. & Cairnsová, H. S. (2014). Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum.

2. Gaskell, G. (2007). The Oxford Handbook of Psycholinguistics. Oxford, UK: Oxford University Press. CrossRef

3. Nebeská, I. (1992). Úvod do psycholingvistiky. Praha: H & H.

4. Průcha, J. (2011). Dětská řeč a komunikace: Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada.

5. Schwarzová, M. (2009). Úvod do kognitivní lingvistiky. Praha: Dauphin.

6. Stranovská, E. (2011). Psycholingvistika: determinanty osvojovania si a učenia sa cudzieho jazyka a kultúry. Brno: MSD.

7. Stranovská, E. (2012). Teoretické a pragmatické základy psycholingvistiky. Brno: MSD.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení