ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 9 No 2 (2015), 5–7

Striving for Change: Video-Based Teacher Education Programmes and Related Research (Editorial)

Tomáš Janík, Eva Minaříková, Alexander Gröschner

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2016.10
zveřejněno: 01. 02. 2018

reference (5)

1. Brophy, J. (Ed.). (2004). Using video in teacher education. Oxford: Elsevier.

2. Calandra, B., & Rich, P. J. (Eds.). (2014). Digital video for teacher education: Research and practice. New York: Routledge. CrossRef

3. Gaudin, C., & Chaliès, S. (2015). Video viewing in teacher education and professional development: A literature review. Educational Research Review, 16, 41−67. CrossRef

4. Janík, T., & Seidel, T. (Eds.). (2009). The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom. Münster: Waxmann.

5. Sherin, M. G. (2004). New perspectives on the role of video in teacher education. In J. Brophy (Ed.), Using video in teacher education (pp. 1−27). Amsterdam: Elsevier.

Creative Commons License
Striving for Change: Video-Based Teacher Education Programmes and Related Research (Editorial) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení