ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 6 No 2 (2012), 136–141

The Learner’s Perspective Study

Alena Hošpesová, Jarmila Novotná

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.64
zveřejněno: 06. 02. 2018

Abstract

The Learner’s Perspective Study (LPS) is the research direction aiming at international comparative research in mathematics education. The title stresses the intention to carry out teacher-focused studies by stressing the learner’s perspective.

Creative Commons License
The Learner’s Perspective Study is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení