ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 6 No 2 (2012), 119–132

Mathematics in Perception of Pupils and Teachers

Isabella Pavelková, Vladimír Hrabal

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2015.44
zveřejněno: 06. 02. 2018

Abstract

The presented study shows the possibilities of increasing the teacher’s professional competencies using focused self-reflection on the basis of confrontation of his or her own ideas, expectations and observations with data obtained mostly from the statements of pupils. The study is based on the results of research carried out in the Czech Republic (sample: 3108 pupils from 25 elementary schools and 179 teachers of these pupils). The attitudes towards mathematics from the point of view of pupils were analyzed, as well as the teachers’ perceptions of pupils’ attitudes. The monitored variables are: popularity, difficulty, and importance of the subject, self-reflection of one’s own talent for the subject, how interesting pupils find the subject, and their motivation and diligence in mathematics, complemented by the pupils grades and teachers’ evaluation of each pupil’s performance in mathematics. The study also provides examples of the trend of German pedagogical-psychological research and shows the parallels and possible directions of comparative research in the given area.

klíčová slova: pedagogical psychology; motivation; mathematics; pupils perceptions and attitudes to subjects; professional competencies of teacher; diagnostic competencies of teacher; effectiveness of instruction; criteria of effective teaching

Creative Commons License
Mathematics in Perception of Pupils and Teachers is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení