ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 5 No 3 (2011), 136–138

Kasáčová, B., Babiaková, S., Cabanová, M., Filipiak, E., Seberová, A. a kol. Učiteľ predprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiogra.a v slovensko-česko-polskom výskume

Eliška Walterová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.94
zveřejněno: 21. 02. 2018

Abstract

Book review: Kasáčová, B., Babiaková, S., Cabanová, M., Filipiak, E., Seberová, A. a kol. Učiteľ predprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiogra.a v slovensko-česko-polskom výskume. Banská Bystrica: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, 2011.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení