ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 3 No 1 (2009), 147–148

Ježková, V.; Kopp, B.; Janík, T.: Školní vzdělávání v Německu

Vladimír Jůva

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.261
zveřejněno: 23. 02. 2018

Abstract

Book review: Ježková, V.; Kopp, B.; Janík, T.: Školní vzdělávání v Německu. Praha: Karolinum, 2008, s. 224.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení