ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 17 No 2 (2023), 89–92

Zpráva z desáté Mezinárodní vědecké konference Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání. Dublin, 27.−30. června 2023

[Report about the 10th International Research Conference of the International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Dublin, June 27th–30th, 2023]

Vít Šťastný

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2024.4
zveřejněno: 09. 07. 2024

Abstract

News

reference (2)

1. Allen, G. E. (2006). Intelligence tests and immigration to the United States, 1900−1940. In Encyclopedia of the life sciences, 1−5. CrossRef

2. Rubin, D. B. (1974). Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies. Journal of Educational Psychology, 66(5), 688–701. CrossRef

Creative Commons License
Zpráva z desáté Mezinárodní vědecké konference Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání. Dublin, 27.−30. června 2023 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení