ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 17 No 2 (2023), 9–30

S dyslexiou k vysokoškolskému titulu: Naratívna syntéza

[With Dyslexia to Higher Education Degree: Narrative Synthesis]

Karin Černickaja, Lenka Sokolová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2024.1
zveřejněno: 09. 07. 2024

Abstract

Learning disabilities, specifically dyslexia, affect learning processes and school performance of pupils and students at all levels of education. The aim of this narrative synthesis is to outline the topics that are investigated in relation to the university studies of people with dyslexia, while the mapping of this empirical knowledge has the potential to reflect these studies at their different stages. From 923 studies registered between 2001 and 2020 in the Web of Science database, we included 65 studies, which represent an overview of knowledge about decisions about university studies, adjustment in the university environment, study strategies of individuals with dyslexia and support that is provided by university. The results show that dyslexia and its symptoms can be a barrier to successful university studies, yet these students can overcome these barriers with adequate support.

klíčová slova: dyslexia; learning disabilities; university students; review

reference (84)

1. Aboudan, R., Eapen, V., Bayshak, M., Al-Mansouri, M., & Al-Shamsi, M. (2011). Dyslexia in the United Arab Emirates University - A study of prevalence in English and Arabic. International Journal of English Linguistics, 1(2), 64-72. CrossRef

2. Ali, K., Kisielewska, J., Subhan, M. M. F., & Tredwin, C. (2019). How does dyslexia impact on the educational experiences of healthcare students? A qualitative study. European Journal of Dental Education, 24(1), 154-162. CrossRef

3. Andreassen, R., Jensen, M. S., & Bråten, I. (2017). Investigating self-regulated study strategies among postsecondary students with and without dyslexia: A diary method study. Reading and Writing, 30(9), 1891-1916. CrossRef

4. Bacon, A. M., & Bennett, S. (2013). Dyslexia in higher education: The decision to study art. European Journal of Special Needs Education, 28(1), 19-32. CrossRef

5. Berget, G., & Sandnes, F. E. (2015). Searching databases without query-building aids: Implications for dyslexic users. Information Research-an International Electronic Journal, 20(4).

6. British Dyslexia Association. (2010). What is dyslexia? https://www.bdadyslexia.org.uk/dyslexia/about-dyslexia/what-is-dyslexia

7. Callens, M., Tops, W., Stevens, M., & Brysbaert, M. (2014). An exploratory factor analysis of the cognitive functioning of first-year bachelor students with dyslexia. Annals of Dyslexia, 64(1), 91-119. CrossRef

8. Cameron, H. (2016). Beyond cognitive deficit: The everyday lived experience of dyslexic students at university. Disability & Society, 31(2), 223-239. CrossRef

9. Cameron, H., & Billington, T. (2015). The discursive construction of dyslexia by students in higher education as a moral and intellectual good. Disability & Society, 30(8), 1225-1240. CrossRef

10. Carroll, J. M., & Iles, J. E. (2006). An assessment of anxiety levels in dyslexic students in higher education. British Journal of Educational Psychology, 76(3), 651-662. CrossRef

11. Carter, C., & Sellman, E. (2013). A view of dyslexia in context: Implications for understanding differences in essay writing experience amongst higher education students identified as dyslexic. Dyslexia, 19(3), 149-164. CrossRef

12. Cavalli, E., Casalis, S., Ahmadi, A. E., Zira, M., Poracchia-George, F., & Colé, P. (2016). Vocabulary skills are well developed in university students with dyslexia: Evidence from multiple case studies. Research in Developmental Disabilities, 51-52, 89-102. CrossRef

13. Cimlerová, P., Čalkovská, B., Dudíková, I., Kocurová, M., Krejčová, L., Macháčová, I., Peňáz, P., & Zítko, M. (2014). DysTest. Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Manuál administrátora. Masarykova Univerzita.

14. Clouder, L., Karakus, M., Cinotti, A., Ferreyra, M. V., Fierros, G. A., & Rojo, P. (2020). Neurodiversity in higher education: A narrative synthesis. Higher Education, 80(4), 757-778. CrossRef

15. Corrigan, P. W., & Rao, D. (2012). On the self-stigma of mental illness: Stages, disclosure, and strategies for change. The Canadian Journal of Psychiatry, 57(8), 464-469. CrossRef

16. Černáková, E., & Pokrývková, J. (2020). Študenti so špecifickými potrebami vo výučbe na vysokej škole. In P. Adamec, M. Šimáně, & E. Kovářová (Eds.), Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 udržitelnost ve vzdělávaní: Minulost, současnost a budoucnost (Vol. 11). Mendelova univerzita v Brně.

17. Demiris, G., Parker Oliver, D., & Washington, K. T. (2019). Behavioral intervention research in hospice and palliative care: Building an evidence base. Academic Press. CrossRef

18. Denhart, H. (2008). Deconstructing barriers. Perception of students labeled with learning disabilities in higher education. Journal of Learning Disabilities, 41(6), 483-497. CrossRef

19. Dobson Waters, S., & Torgerson, C. J. (2021). Dyslexia in higher education: A systematic review of interventions used to promote learning. Journal of Further and Higher Education, 45(2), 226-256. CrossRef

20. Doikou-Avlidou, M. (2015). The educational, social and emotional experiences of students with dyslexia: The perspective of postsecondary education students. International Journal of Special Education, 30(1), 132-145.

21. Evans, W. (2013). 'I am not a dyslexic person I'm a person with dyslexia': Identity constructions of dyslexia among students in nurse education. Journal of Advanced Nursing, 70(2), 360-372. CrossRef

22. Fırat, T., & Bildiren, A. (2020). Strengths and weaknesses of a student with learning disabilities: From preschool to university. Journal of Further and Higher Education, 45(7), 958-972. CrossRef

23. Ghisi, M., Bottesi, G., Re, A. M., Cerea, S., & Mammarella, I. C. (2016). Socioemotional features and resilience in Italian university students with and without dyslexia. Frontiers in Psychology, 7: 478. CrossRef

24. Gibson, S., & Kendall, L. (2010). Stories from school: Dyslexia and learners' voices on factors impacting on achievement. Support for Learning, 25(4), 187-193. CrossRef

25. Griffiths, S. (2012). 'Being dyslexic doesn't make me less of a teacher'. School placement experiences of student teachers with dyslexia: Strengths, challenges and a model for support. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(2), 54-65. CrossRef

26. Habib, L., Berget, G., Sandnes, F. E., Sanderson, N., Kahn, P., Fagernes, S., & Olcay, A. (2012). Dyslexic students in higher education and virtual learning environments: An exploratory study. Journal of Computer Assisted Learning, 28(6), 574-584. CrossRef

27. Hall, R., Dráľ, P., Fridrichová, P., Hapalová, M., Lukáč, S., Miškolci, J., & Vančíková, K. (2019). Analýza zistení o stave školstva na Slovensku. To dá rozum. MESA 10.

28. Hanafin, J., Shevlin, M., Kenny, M., & Neela, E. M. (2007). Including young people with disabilities: Assessment challenges in higher education. Higher Education, 54(3), 435-448. CrossRef

29. Howlin, F., Halligan, P., & O'Toole, S. (2014). Evaluation of a clinical needs assessment and exploration of the associated supports for students with a disability in clinical practice: Part 2. Nurse Education in Practice, 14(5), 565-572. CrossRef

30. Jacobs, L., Parke, A., Ziegler, F., Headleand, C., & de Angeli, A. (2020). Learning at school through to university: The educational experiences of students with dyslexia at one UK higher education institution. Disability & Society. CrossRef

31. Jordan, J. A., McGladdery, G., & Dyer, K. (2014). Dyslexia in higher education: Implications for maths anxiety, statistics anxiety and psychological well-being. Dyslexia, 20(3), 225-240. CrossRef

32. Kalka, D., & Lockiewicz, M. (2018). Happiness, life satisfaction, resiliency and social support in students with dyslexia. International Journal of Disability, Development and Education, 65(5), 493-508. CrossRef

33. Kinder, J., & Elander, J. (2012). Dyslexia, authorial identity, and approaches to learning and writing: a mixed methods study. British Journal of Educational Psychology, 82(2), 289-307. CrossRef

34. Kirby, A., Sugden, D., Beveridge, S., Edwards, L., & Edwards, R. (2008a). Dyslexia and developmental co‐ordination disorder in further and higher education - similarities and differences. Does the 'Label' influence the support given? Dyslexia, 14(3), 197-213. CrossRef

35. Kirby, J. R., Silvestri, R., Allingham, B. H., Parrila, R., & La Fave, C. B. (2008b). Learning strategies and study approaches of postsecondary students with dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 41(1), 85-96. CrossRef

36. Kirwan, B., & Leather, C. (2011). Students' voices: A report of the student view of dyslexia study skills tuition. Support for Learning, 26(1), 33-41. CrossRef

37. Kocurová, M. (2019). Vývojové poruchy učení jako sociální riziko. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies in Special Education, 8(2), 111-126.

38. Krejčová, L. (2019). Dyslexie. Psychologické souvislosti. Grada.

39. Longobardi, C., Fabris, M. A., Mendola, M., & Prino, L. E. (2019). Examining the selection of university courses in young adults with learning disabilities. Dyslexia, 25(2), 219-224. CrossRef

40. López-Escribano, C., Suro Sánchez, J., & Leal Carretero, F. (2018). Prevalence of developmental dyslexia in Spanish university students. Brain Sciences, 8(5), 82. CrossRef

41. Loveland-Armour, L. A. (2018). Recently identified university students navigate dyslexia. Journal of Applied Research in Higher Education, 10(2), 170-181. CrossRef

42. MacCullagh, L. (2014). Participation and experiences of students with dyslexia in higher education: A literature review with an Australian focus. Australian Journal of Learning Difficulties, 19(2), 93-111. CrossRef

43. MacCullagh, L., Bosanquet, A., & Badcock, N. A. (2016). University students with dyslexia: A qualitative exploratory study of learning practices, challenges and strategies. Dyslexia, 23(1), 3-23. CrossRef

44. Madriaga, M. (2007). Enduring disablism: students with dyslexia and their pathways into UK higher education and beyond. Disability & Society, 22(4), 399-412. CrossRef

45. Majumder, A. A., Rahman, S., D'Souza, U., Elbeheri, G., Abdulrahman, K. B., & Huq, M. M. (2010). Supporting medical students with learning disabilities in Asian medical schools. Advances in Medical Education and Practice, 31. CrossRef

46. Mareš, J. (2013). Přehledové studie: Jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427-454. CrossRef

47. McKendree, J., & Snowling, M. J. (2011). Examination results of medical students with dyslexia. Medical Education, 45(2), 176-182. CrossRef

48. Medzinárodná klasifikácia chorôb - MKCH-10. (2021, September 9). Národné Centrum Zdravotníckych Informácií. http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob- MKCH-10.aspx

49. Morgan, E., & Burn, E. (2000). Three perspectives on supporting a dyslexic trainee teacher. Innovations in Education and Training International, 37(2), 172-177. CrossRef

50. Morris, D., & Turnbull, P. (2006). Clinical experiences of students with dyslexia. Journal of Advanced Nursing, 54(2), 238-247. CrossRef

51. Mortimore, T., & Crozier, W. R. (2006). Dyslexia and difficulties with study skills in higher education. Studies in Higher Education, 31(2), 235-251. CrossRef

52. Mullins, L., & Preyde, M. (2013). The lived experience of students with an invisible disability at a Canadian university. Disability & Society, 28(2), 147-160. CrossRef

53. Murphy, A., & Stevenson, J. (2019). Occupational potential and possible selves of master's level healthcare students with dyslexia: A narrative inquiry. Journal of Occupational Science, 26(1), 18-28. CrossRef

54. Murphy, F. (2009). The clinical experiences of dyslexic healthcare students. Radiography, 15(4), 341-344. CrossRef

55. *Murphy, F. (2011). On being dyslexic: Student radiographers' perspectives. Radiography, 17(2), 132-138. CrossRef

56. Nelson, J. M., Lindstrom, W., & Foels, P. A. (2013). Test anxiety among college students with specific reading disability (dyslexia). Journal of Learning Disabilities, 48(4), 422-432. CrossRef

57. Norris, M., Hammond, J., Williams, A., & Walker, S. (2020). Students with specific learning disabilities experiences of pre-registration physiotherapy education: A qualitative study. BMC Medical Education, 20(2). CrossRef

58. O'Byrne, C., Jagoe, C., & Lawler, M. (2019). Experiences of dyslexia and the transition to university: A case study of five students at different stages of study. Higher Education Research & Development, 38(5), 1031-1045. CrossRef

59. Olofsson, K., Taube, K., & Ahl, A. (2015). Academic achievement of university students with dyslexia. Dyslexia, 21(4), 338-349. CrossRef

60. Page, M. J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. Systematic Reviews, 10(89). CrossRef

61. Perkin, G., & Croft, T. (2007). The dyslexic student and mathematics in higher education. Dyslexia, 13(3), 193-210. CrossRef

62. Pino, M., & Mortari, L. (2014). The inclusion of students with dyslexia in higher education: A systematic review using narrative synthesis. Dyslexia, 20(4), 346-369. CrossRef

63. Pitt, S., & Soni, A. (2017). Students' experiences of academic success with dyslexia: A call for alternative intervention. Support for Learning, 32(4), 387-405. CrossRef

64. Richardson, J. T. (2009). The academic attainment of students with disabilities in UK higher education. Studies in Higher Education, 34(2), 123-137. CrossRef

65. Richardson, J. T. E. (2014). Academic attainment of students with disabilities in distance education. Journal of Postsecondary Education and Disability, 27(3), 291-305.

66. Richardson, J. T. E. (2015). Academic attainment in students with dyslexia in distance education. Dyslexia, 21(4), 323-337. CrossRef

67. Rowan, L. (2014). University transition experiences of four students with dyslexia in New Zealand. Australian Journal of Learning Difficulties, 19(2), 129-136. CrossRef

68. Scorza, M., Zonno, M., & Bennasi, E. (2018). Dyslexia and psychopathological symptoms in Italian university students: A higher risk for anxiety disorders in male population? Journal of Psychopathology, 24(4), 193-203.

69. Serry, T., Oates, J., Ennals, P., Venville, A., Williams, A., Fossey, E., & Steel, G. (2017). Managing reading and related literacy difficulties: University students' perspectives. Australian Journal of Learning Difficulties, 23(1), 5-30. CrossRef

70. Sokolová, L., & Lemešová, M. (2022). Poruchy učenia a pozornosti u vysokoškolákov: Analýza prevalencie. In E. Aigelová, L. Viktorová, & M. Dolejš (Eds.), PhD Existence 12: Změna (s. 239-250). Univerzita Palackého v Olomouci. https://psych.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/pch/verejnosti/konference/sbornik_verze1.5_2022.pdf

71. Stack-Cutler, H. L., Parrila, R. K., & Torppa, M. (2015b). Using a multidimensional measure of resilience to explain life satisfaction and academic achievement of adults with reading difficulties. Journal of Learning Disabilities, 48(6), 646-657. CrossRef

72. Stack-Cutler, H. L., Parrila, R. K., Jokisaari, M., & Nurmi, J. E. (2015a). How university students with reading difficulties are supported in achieving their goals. Journal of Learning Disabilities, 48(3), 323-334. CrossRef

73. Stagg, S. D., Eaton, E., & Sjoblom, A. M. (2018). Self-efficacy in undergraduate students with dyslexia: A mixed methods investigation. British Journal of Special Education, 45(1), 26-42. CrossRef

74. Stampoltzis, A., & Polychronopoulou, S. (2008). Dyslexia in Greek higher education: A study of incidence, policy and provision. Journal of Research in Special Educational Needs, 8(1), 37-46. CrossRef

75. Stampoltzis, A., Antonopoulou, E., Zenakou, E., & Kouvava, S. (2010). Learning sensory modalities and educational characteristics of Greek dyslexic and non-dyslexic university students. Electronic Journal of Research in Education Psychology, 8(2), 561-580. CrossRef

76. Stampoltzis, A., Tsitsou, E., Plesti, H., & Kalouri, R. (2015). The learning experiences of students with dyslexia in a Greek higher education institution. International Journal of Special Education, 30(2), 157-170.

77. Stoeber, J., & Rountree, M. L. (2020). Perfectionism, self‐stigma, and coping in students with dyslexia: The central role of perfectionistic self‐presentation. Dyslexia, 27(1), 62-78. CrossRef

78. Sumner, E., Crane, L., & Hill, E. L. (2020). Examining academic confidence and study support needs for university students with dyslexia and/or developmental coordination disorder. Dyslexia, 27(1), 94-109. CrossRef

79. Šmidová, M. (2013). Students with special needs in the university environment. Studia Aloisiana, 5(1), 31-43.

80. Tan, L., Hughes, C., & Foster, J. (2016). Abilities, disabilities and possibilities: A qualitative study exploring the academic and social experiences of gifted and talented students who have co-occurring learning disabilities. Journal of Pedagogic Development, 6(2), 30-42.

81. Taylor, M. J., Duffy, S., & England, D. (2009). Teaching students with dyslexia in higher education. Education + Training, 51(2), 139-149. CrossRef

82. Tobias-Green, K. (2014). The role of the agreement: Art students, dyslexia, reading and writing. Art, Design & Communication in Higher Education, 13(2), 189-199. CrossRef

83. Tops, W., Glatz, T., Premchand, A., Callens, M., & Brysbaert, M. (2019). Study strategies of first-year undergraduates with and without dyslexia and the effect of gender. European Journal of Special Needs Education, 35(3), 398-413. CrossRef

84. Wennås Brante, E. (2013). 'I don't know what it is to be able to read': How students with dyslexia experience their reading impairment. Support for Learning, 28(2), 79-86. CrossRef

Creative Commons License
S dyslexiou k vysokoškolskému titulu: Naratívna syntéza is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení