ORBIS SCHOLAE

ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 3 (2019), 117–121

EARLI SIG 5 Conference 2018: Future Challenges for Early Childhood Education and Care

Yvonne Anders, Julia Johanna Rose, Elisa Oppermann, Franziska Cohen

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2020.7
zveřejněno: 25. 03. 2020

Abstract

Conference report: EARLI SIG 5 Conference 2018: Future Challenges for Early Childhood Education and Care

Creative Commons License
EARLI SIG 5 Conference 2018: Future Challenges for Early Childhood Education and Care is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení