ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Oznamujeme autorům a čtenářům, že po dohodě s nakladatelstvím Karolinum bude od roku 2024 (ročník 18) časopis Orbis scholae vycházet pouze v elektronické podobě.

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 3 (2019), 85–116

Post-Socialist Czech Education Research on Socially Disadvantaged/Roma Children and Families: Literature Review

Jana Obrovská, Kateřina Sidiropulu Janků

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2020.5
zveřejněno: 06. 03. 2020

Abstract

The literature review analyses papers presenting results of original empirical research on the education of socially disadvantaged/Roma children and families that was conducted in the Czech Republic between 1989 and summer 2017. Our intention to elaborate this study was to make the existing research results and procedures accessible to the international scientific community, but also to support further development of the field, including disciplinary intersections and cooperation among different research institutes. After searching through seven research databases and using knowledge of the research field, 57 studies were selected for further analysis. The review study presents five research question categories focusing on the development of the selected research field, prevailing topics/themes that are researched, research settings in which the data were collected, main methodological approaches, and primary research subjects/objects. The results of our analysis pinpoint dynamic development not only in the relevant research field but also in the practice and educational policies concerned. From the methodological point of view, the slight predominance of qualitative research procedures in the field is evident. Nevertheless, there is a pervading lack of reflexivity towards the lived world of the research participants − mainly Roma children and families − and a preferred focus on macro and mezzo levels in the research scopes. The most influential published research in the field was identified, as was cross-referencing habits. In general, productivity, as well as cross-referencing culture, have developed more intensely since 2009. In conclusion, we suggest further development in both the practice of research, as well as the development of databases, so more integrative work may support tackling education inequalities in the Czech Republic.

klíčová slova: the Czech Republic; education; literature review; Roma children; Roma families

reference (190)

1. *Amnesty International. (2009). Nedokončený úkol: Romští žáci v České republice stále čelí překážkám ve vzdělání. London: Amnesty International.

2. *Amnesty International. (2009). Nedokončený úkol: Romští žáci v České republice stále čelí překážkám ve vzdělání. London: Amnesty International.

3. Barša, P. (2008). Konstruktivismus a politika identity: Odpověď Tomáši Hirtovi a Markovi Jakoubkovi. In M. Jakoubek & L. Budilová (Eds.), Romové a cikáni − neznámí i známí: Interdisciplinární pohled (pp. 208−243). Voznice: Leda.

4. Barša, P. (2008). Konstruktivismus a politika identity: Odpověď Tomáši Hirtovi a Markovi Jakoubkovi. In M. Jakoubek & L. Budilová (Eds.), Romové a cikáni − neznámí i známí: Interdisciplinární pohled (pp. 208−243). Voznice: Leda.

5. *Bartoňová, M. (2002). Přípravné třídy jako jedna z forem pedagogické intervence u dětí z jiného sociokulturního etnika [Doctoral dissertation, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from https://is.muni.cz/auth/th/tbnas/text.pdf

6. *Bartoňová, M. (2002). Přípravné třídy jako jedna z forem pedagogické intervence u dětí z jiného sociokulturního etnika [Doctoral dissertation, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from https://is.muni.cz/auth/th/tbnas/text.pdf

7. *Bartoňová, M. (2008). Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2002−2008. In M. Bartoňová, M. Vítková et al. (Eds.), Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II (pp. 77−96). Brno: Paido.

8. *Bartoňová, M. (2008). Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2002−2008. In M. Bartoňová, M. Vítková et al. (Eds.), Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II (pp. 77−96). Brno: Paido.

9. *Bartoňová, M. (2010). Žáci se sociálním znevýhodněním v rámci inkluzivního vzdělávání s akcentem na osvojení si klíčových kompetencí. In J. Havel, H. Filová et al. (Eds.), Inkluzivní vzdělávání v primární škole (pp. 91−102). Brno: Paido.

10. *Bartoňová, M. (2010). Žáci se sociálním znevýhodněním v rámci inkluzivního vzdělávání s akcentem na osvojení si klíčových kompetencí. In J. Havel, H. Filová et al. (Eds.), Inkluzivní vzdělávání v primární škole (pp. 91−102). Brno: Paido.

11. *Bartoňová, M., & Pipeková, J. (2008). Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. In M. Bartoňová, M. Vítková et al. (Eds.), Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II (pp. 229−244). Brno: Paido.

12. *Bartoňová, M., & Pipeková, J. (2008). Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. In M. Bartoňová, M. Vítková et al. (Eds.), Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II (pp. 229−244). Brno: Paido.

13. *Bittnerová, D. (2009). Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných: Případ SIM - Středisek integrace menšin. Prague: Ermat. Retrieved from http://toc.nkp.cz/NKC/201002/contents/nkc20092023085_1.pdf

14. *Bittnerová, D. (2009). Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných: Případ SIM - Středisek integrace menšin. Prague: Ermat. Retrieved from http://toc.nkp.cz/NKC/201002/contents/nkc20092023085_1.pdf

15. *Bittnerová, D., Doubek, D., & Levínská, M. (2014). Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Prague: FHS UK.

16. *Bittnerová, D., Doubek, D., & Levínská, M. (2014). Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Prague: FHS UK.

17. *Bittnerová, D., & Moravcová, M. (2005). Kdo jsem a kam patřím?: Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Prague: Sofis.

18. *Bittnerová, D., & Moravcová, M. (2005). Kdo jsem a kam patřím?: Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. Prague: Sofis.

19. Bittnerová, D., Moravcová, M., & Pěničková, D. (2011). Cíle romských rodičů při výchově a vzdělávání vlastních dětí. In D. Bittnerová & M. Moravcová (Eds.), Etnické komunity: Integrace, identita (pp. 113−152). Prague: FHS UK.

20. Bittnerová, D., Moravcová, M., & Pěničková, D. (2011). Cíle romských rodičů při výchově a vzdělávání vlastních dětí. In D. Bittnerová & M. Moravcová (Eds.), Etnické komunity: Integrace, identita (pp. 113−152). Prague: FHS UK.

21. *Bočková, B., & J. Klenková (2009). Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. In J. Němec & V. Vojtová (Eds.), Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (pp. 91−102). Brno: Paido.

22. *Bočková, B., & J. Klenková (2009). Komunikační schopnosti žáků se sociálním znevýhodněním. In J. Němec & V. Vojtová (Eds.), Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (pp. 91−102). Brno: Paido.

23. Bořkovcová, M. (2006). Romský etnolekt češtiny: Případová studie. Prague: Signeta.

24. Bořkovcová, M. (2006). Romský etnolekt češtiny: Případová studie. Prague: Signeta.

25. Brüggermann, C., & Friedman, E. (2017). The decade of Roma inclusion: Origins, actors, and legacies. European Education, 49(1), 1−9. CrossRef

26. Brüggermann, C., & Friedman, E. (2017). The decade of Roma inclusion: Origins, actors, and legacies. European Education, 49(1), 1−9. CrossRef

27. *Buchtová, Z., Gulová, L., & Štěpařová, E. (2010). Problematika vzdělávání romských žáků v kontextu výzkumných šetření (vymezení témat výzkumných šetření). In L. Gulová et al., Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků (pp. 8−55). Brno: Muni PRESS.

28. *Buchtová, Z., Gulová, L., & Štěpařová, E. (2010). Problematika vzdělávání romských žáků v kontextu výzkumných šetření (vymezení témat výzkumných šetření). In L. Gulová et al., Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků (pp. 8−55). Brno: Muni PRESS.

29. *Caltová Hepnarová, Gabriela (2015). Systémový pohled na problémovou romskou rodinu a její výchovné působení [Doctoral dissertation, Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Olomouc, Czech Republic]. Retrieved from https://theses.cz/id/wre91g/Disertan-prce-Gabriela-Caltov-Hepnarov-final.pdf

30. *Caltová Hepnarová, Gabriela (2015). Systémový pohled na problémovou romskou rodinu a její výchovné působení [Doctoral dissertation, Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Olomouc, Czech Republic]. Retrieved from https://theses.cz/id/wre91g/Disertan-prce-Gabriela-Caltov-Hepnarov-final.pdf

31. Council of Europe. Court of Human Rights. Grand Chamber. (2007). Case of D.H. and Others v. the Czech Republic. (Application no. 57325/00) (Judgment). Retrieved from https://www.escr-net.org/caselaw/2017/case-dh-and-others-v-czech-republic-app-no-5732500-grandchamber-final-judgment-13

32. Council of Europe. Court of Human Rights. Grand Chamber. (2007). Case of D.H. and Others v. the Czech Republic. (Application no. 57325/00) (Judgment). Retrieved from https://www.escr-net.org/caselaw/2017/case-dh-and-others-v-czech-republic-app-no-5732500-grandchamber-final-judgment-13

33. Cviklová, L. (2015). Direct and indirect racial discrimination of Roma people in Bulgaria, the Czech Republic, and the Russian Federation. Ethnic and Racial Studies, 38(12), 2140−2155. CrossRef

34. Cviklová, L. (2015). Direct and indirect racial discrimination of Roma people in Bulgaria, the Czech Republic, and the Russian Federation. Ethnic and Racial Studies, 38(12), 2140−2155. CrossRef

35. Čechovská, L. (2014). Etnická identita Romů v akademických konfrontacích. Pole etnicity jako nejasný prostor pro vstup do debaty o etnické identitě Romů. Slovenský Národopis, 62(1), 106−118.

36. Čechovská, L. (2014). Etnická identita Romů v akademických konfrontacích. Pole etnicity jako nejasný prostor pro vstup do debaty o etnické identitě Romů. Slovenský Národopis, 62(1), 106−118.

37. Červenka, J. (2009). Sociolingvistický výzkum situace romštiny na území ČR: Výzkumná zpráva. Prague: Seminář romistiky, ÚJCA FF UK.

38. Červenka, J. (2009). Sociolingvistický výzkum situace romštiny na území ČR: Výzkumná zpráva. Prague: Seminář romistiky, ÚJCA FF UK.

39. *Doubek, D., Levínská, M., & Bittnerová, D. (2015). Pomoc a pořádek: Kulturní modely v pomáhajících profesích. Prague: FHS UK.

40. *Doubek, D., Levínská, M., & Bittnerová, D. (2015). Pomoc a pořádek: Kulturní modely v pomáhajících profesích. Prague: FHS UK.

41. *Dřímal, F. (2004). Dětství v romské rodině. In I. Nosál (Ed.), Obrazy dětství v dnešní české společnosti: Studie ze sociologie dětství (pp. 65−90). Brno: Barrister & Principal.

42. *Dřímal, F. (2004). Dětství v romské rodině. In I. Nosál (Ed.), Obrazy dětství v dnešní české společnosti: Studie ze sociologie dětství (pp. 65−90). Brno: Barrister & Principal.

43. *Fatková, G. (2013). Limity antropologie dětství: Případ "dětství" v sociálně vyloučené lokalitě. Lidé Města: Urban People, 15(1), 27−47.

44. *Fatková, G. (2013). Limity antropologie dětství: Případ "dětství" v sociálně vyloučené lokalitě. Lidé Města: Urban People, 15(1), 27−47.

45. Fay, B. (1996). Contemporary philosophy of social science: A multicultural approach. Oxford: Blackwell.

46. Fay, B. (1996). Contemporary philosophy of social science: A multicultural approach. Oxford: Blackwell.

47. Fine, M. (1994). Working the hyphens. Reinventing self and other in qualitative research. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 70−82). Thousand Oaks: SAGE.

48. Fine, M. (1994). Working the hyphens. Reinventing self and other in qualitative research. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 70−82). Thousand Oaks: SAGE.

49. *Fónadová, L. (2014). Nenechali se vyloučit: Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie). Brno: Masarykova univerzita. CrossRef

50. *Fónadová, L. (2014). Nenechali se vyloučit: Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie). Brno: Masarykova univerzita. CrossRef

51. Fónadová, L., Katrňák, T., & Simonová, N. (2019). The Czech Republic: From ethnic discrimination to social inclusion in the educational system. In P. A. J. Stevens & A. Gary Dworkin (Eds.), The Palgrave handbook of race and ethnic inequalities in education. Volume 1. (pp. 381−421). Cham (Switzerland): Palgrave Macmillan. CrossRef

52. Fónadová, L., Katrňák, T., & Simonová, N. (2019). The Czech Republic: From ethnic discrimination to social inclusion in the educational system. In P. A. J. Stevens & A. Gary Dworkin (Eds.), The Palgrave handbook of race and ethnic inequalities in education. Volume 1. (pp. 381−421). Cham (Switzerland): Palgrave Macmillan. CrossRef

53. FRA (European Union Agency for Fundamental Rights). (2012). The situation of Roma in 11 EU 29 member states: Survey results at glance. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

54. FRA (European Union Agency for Fundamental Rights). (2012). The situation of Roma in 11 EU 29 member states: Survey results at glance. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

55. *FRA (European Union Agency for Fundamental Rights). (2014). Vzdělávání: Situace Romů v jedenácti členských státech EU: Průzkum romské populace − zaměřeno na údaje. Luxembourg: Úřad pro publikace Evropské unie. Retrieved from fra.europa.eu/sites/default/files/fra./fra-2014-roma-survey-dif-education_cs.pdf

56. *FRA (European Union Agency for Fundamental Rights). (2014). Vzdělávání: Situace Romů v jedenácti členských státech EU: Průzkum romské populace − zaměřeno na údaje. Luxembourg: Úřad pro publikace Evropské unie. Retrieved from fra.europa.eu/sites/default/files/fra./fra-2014-roma-survey-dif-education_cs.pdf

57. FRA (European Union Agency for Fundamental Rights). (2016). Second European minorities and discrimination survey: Roma − selected findings. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

58. FRA (European Union Agency for Fundamental Rights). (2016). Second European minorities and discrimination survey: Roma − selected findings. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

59. *Fučík, P., Haltufová, M., Marada, R., & Nekorjak, M. (2009). Ethnic differences in education in the Czech Republic: Survey report. Budapest: Center for Policy Studies CEU. Edu-MigRom: Survey Studies. Retrieved from https://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-5387/edumigromsurveyreportczech-republic.pdf

60. *Fučík, P., Haltufová, M., Marada, R., & Nekorjak, M. (2009). Ethnic differences in education in the Czech Republic: Survey report. Budapest: Center for Policy Studies CEU. Edu-MigRom: Survey Studies. Retrieved from https://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-5387/edumigromsurveyreportczech-republic.pdf

61. *Gabal, I., & Čada, K. (2010). Romské děti v českém vzdělávacím systému. In P. Matějů, J. Straková, & A. Veselý (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení (pp. 109−129). Prague: Sociologické Nakladatelství (SLON).

62. *Gabal, I., & Čada, K. (2010). Romské děti v českém vzdělávacím systému. In P. Matějů, J. Straková, & A. Veselý (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení (pp. 109−129). Prague: Sociologické Nakladatelství (SLON).

63. *GAC (2006). Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Prague: GAC Spol.

64. *GAC (2006). Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Prague: GAC Spol.

65. *GAC (2007). Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Prague: GAC Spol.

66. *GAC (2007). Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Prague: GAC Spol.

67. *GAC (2009). Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených romských lokalit: Závěrečná zpráva projektu MŠMT ČR Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Prague: GAC Spol.

68. *GAC (2009). Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených romských lokalit: Závěrečná zpráva projektu MŠMT ČR Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Prague: GAC Spol.

69. *GAC (2010). Sociologická analýza přechodů romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy. Prague: GAC Spol.

70. *GAC (2010). Sociologická analýza přechodů romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy. Prague: GAC Spol.

71. *GAC (2015). Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Prague: GAC Spol.

72. *GAC (2015). Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Prague: GAC Spol.

73. *Gazdíková, O. (2012). Romové a vzdělávání [Rigorous work, Charles University, Faculty of Arts, Prague, Czech Republic]. Retrieved from https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/114295

74. *Gazdíková, O. (2012). Romové a vzdělávání [Rigorous work, Charles University, Faculty of Arts, Prague, Czech Republic]. Retrieved from https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/114295

75. Guba, E. G., & Lincoln, S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105−117). Thousand Oaks: Sage.

76. Guba, E. G., & Lincoln, S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105−117). Thousand Oaks: Sage.

77. Gulová, L. (2010). Několik tezí k analýze výzkumných šetření. In L. Gulová et al., Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků (pp. 207−209). Brno: Masarykova Univerzita.

78. Gulová, L. (2010). Několik tezí k analýze výzkumných šetření. In L. Gulová et al., Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků (pp. 207−209). Brno: Masarykova Univerzita.

79. *Gulová, L. (2012). Reflexe k tématům vzdělávání v kontextu romské populace. In M. Kaleja (Ed.), Romové − otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu (pp. 138−155). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická Fakulta.

80. *Gulová, L. (2012). Reflexe k tématům vzdělávání v kontextu romské populace. In M. Kaleja (Ed.), Romové − otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu (pp. 138−155). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická Fakulta.

81. *Gulová, L., Němec, J., & Štěpařová, E. (2007). Edukace sociálně zvenýhodněných žáků − Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In M. Vítková et al., Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I (pp. 127−142). Brno: Paido.

82. *Gulová, L., Němec, J., & Štěpařová, E. (2007). Edukace sociálně zvenýhodněných žáků − Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In M. Vítková et al., Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I (pp. 127−142). Brno: Paido.

83. Hurrle J., Sýkora L., Trlifajová L., & Kučera, P. (2016). Socially excluded localities revisited. Geografie, 121(4), 544−565. CrossRef

84. Hurrle J., Sýkora L., Trlifajová L., & Kučera, P. (2016). Socially excluded localities revisited. Geografie, 121(4), 544−565. CrossRef

85. Igarashi, K. (2005). Support programmes for Roma children: Do they help or promote exclusion? Intercultural Education, 16(5), 443−452. CrossRef

86. Igarashi, K. (2005). Support programmes for Roma children: Do they help or promote exclusion? Intercultural Education, 16(5), 443−452. CrossRef

87. ISOTIS. (2019). ISOTIS publications. Retrieved from http://www.isotis.org/resources/publications/isotis-publications

88. ISOTIS (2019). ISOTIS publications. Retrieved from http://www.isotis.org/resources/publications/isotis-publications

89. *Janák, D., Stanoev, M., Tvrdá, K., Walach, V., Pilát, M., & Hlavienka, L. (2015). Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu: Sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik.

90. *Janák, D., Stanoev, M., Tvrdá, K., Walach, V., Pilát, M., & Hlavienka, L. (2015). Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu: Sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik.

91. Jarkovská, L., Lišková, K., & Obrovská, J. (2015). "We treat them all the same, but …". Disappearing ethnic homogeneity in Czech classrooms and teachers' responses. Race, Ethnicity and Education, 18(5), 632−654.

92. Jarkovská, L., Lišková, K., & Obrovská, J. (2015). "We treat them all the same, but …". Disappearing ethnic homogeneity in Czech classrooms and teachers' responses. Race, Ethnicity and Education, 18(5), 632−654.

93. *Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J., & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole: Stejnost v různosti. Prague: Portál.

94. *Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J., & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole: Stejnost v různosti. Prague: Portál.

95. *Kaleja, M. (2010). Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzděláván [Dissertation thesis, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from https://is.muni.cz/th/sf469/DISERTACE_pdf.pdf

96. *Kaleja, M. (2010). Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzděláván [Dissertation thesis, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from https://is.muni.cz/th/sf469/DISERTACE_pdf.pdf

97. *Kaleja, M. (2011). Romové a škola versus rodiče a žáci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.

98. *Kaleja, M. (2011). Romové a škola versus rodiče a žáci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.

99. *Kaleja, M. (2013). Vzdělávání jako hodnota u romských žáků. In M. Kaleja (Ed.), Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol (56−95). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.

100. *Kaleja, M. (2013). Vzdělávání jako hodnota u romských žáků. In M. Kaleja (Ed.), Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol (56−95). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.

101. *Kaleja, M. (2015). (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik.

102. *Kaleja, M. (2015). (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik.

103. *Kaleja, M., & Krpec, R. (2013). Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání. Grant Journal, 2(1), 18−23.

104. *Kaleja, M., & Krpec, R. (2013). Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání. Grant Journal, 2(1), 18−23.

105. *Kaleja, M., Zezulková, E., Adamus, P., & Mühlpachr, P. (2015). Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik.

106. *Kaleja, M., Zezulková, E., Adamus, P., & Mühlpachr, P. (2015). Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik.

107. *Kašparová, I., & Souralová, A. (2014). "Od lokální k cikánské škole": Homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis Scholae, 8(1), 76−96. CrossRef

108. *Kašparová, I., & Souralová, A. (2014). "Od lokální k cikánské škole": Homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis Scholae, 8(1), 76−96. CrossRef

109. *Klapko, D. (2014). Diskursivní analýza názorů pedagožek ZŠ na vzdělávání romských žáků. In D. Klapko, & L. Remsová et al., Výzkumný exkurz do diskursů o Romech (pp. 87−130). Brno: Masarykova univerzita.

110. *Klapko, D. (2014). Diskursivní analýza názorů pedagožek ZŠ na vzdělávání romských žáků. In D. Klapko, & L. Remsová et al., Výzkumný exkurz do diskursů o Romech (pp. 87−130). Brno: Masarykova univerzita.

111. Lauritzen, S. M., & Nodeland, T. S. (2018). "What is the problem represented to be?" Two decades of research on Roma and education in Europe. Educational Research Review, 24, 148−169. CrossRef

112. Lauritzen, S. M., & Nodeland, T. S. (2018). "What is the problem represented to be?" Two decades of research on Roma and education in Europe. Educational Research Review, 24, 148−169. CrossRef

113. Levínská, M. (2013). Možnosti zvládání interkulturní komunikace. Případ českých Romů na české škole. In D. Bittnerová & M. Moravcová (Eds.), Etnické komunity: Romové (pp. 113−132). Prague: FHS UK.

114. Levínská, M. (2013). Možnosti zvládání interkulturní komunikace. Případ českých Romů na české škole. In D. Bittnerová & M. Moravcová (Eds.), Etnické komunity: Romové (pp. 113−132). Prague: FHS UK.

115. *Marada, R., Nekorjak, M., Souralová, A., & Sidiropulu Janků, K. (2009). Case study on ethnic minorities: Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita.

116. *Marada, R., Nekorjak, M., Souralová, A., & Sidiropulu Janků, K. (2009). Case study on ethnic minorities: Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita.

117. Mareš, J. (2013). Přehledové studie: Jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická Orientace, 23(4), 427−454. CrossRef

118. Mareš, J. (2013). Přehledové studie: Jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická Orientace, 23(4), 427−454. CrossRef

119. Mayall, D. (2004). Gypsy identities 1500−2000: from Egyptians and Moon-men to the ethnic romany. London: Routledge. CrossRef

120. Mayall, D. (2004). Gypsy identities 1500−2000: from Egyptians and Moon-men to the ethnic romany. London: Routledge. CrossRef

121. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2015). Konsolidovaný text školského zákona a doprovodný materiál dle novely č. 82/2015 SB. Retrieved from http://www.msmt.cz/dokumenty-3/konsolidovany-text-skolskeho-zakona-a-doprovodny-material

122. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2015). Konsolidovaný text školského zákona a doprovodný materiál dle novely č. 82/2015 SB. Retrieved from http://www.msmt.cz/dokumenty-3/konsolidovany-text-skolskeho-zakona-a-doprovodny-material

123. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Retreived from http://www.msmt.cz/file/41216

124. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Retreived from http://www.msmt.cz/file/41216

125. Nečas, C. (1999). Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého.

126. Nečas, C. (1999). Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého.

127. Nedbálková, K., & Sidiropulu Janků, K. (2015). Doing research, making science: The memory of Roma workers. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture.

128. Nedbálková, K., & Sidiropulu Janků, K. (2015). Doing research, making science: The memory of Roma workers. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture.

129. *Nekorjak, M., Souralová, A., & Vomastková, K. (2011). Uvíznutí v marginalitě: Vzdělávací trh, "romské školy" a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Sociologický časopis, 47(4), 657−680.

130. *Nekorjak, M., Souralová, A., & Vomastková, K. (2011). Uvíznutí v marginalitě: Vzdělávací trh, "romské školy" a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Sociologický časopis, 47(4), 657−680.

131. *Němec, J. (2009). Sociální a kulturní determinanty a strategie edukace romských žáků. Orbis Scholae, 3(1), 99−120. CrossRef

132. *Němec, J. (2009). Sociální a kulturní determinanty a strategie edukace romských žáků. Orbis Scholae, 3(1), 99−120. CrossRef

133. *Němec, J., & Štěpařová, E. (2008). Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. In M. Bartoňová, M. Vítková et al., Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II (pp. 245−264). Brno: Paido.

134. *Němec, J., & Štěpařová, E. (2008). Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. In M. Bartoňová, M. Vítková et al., Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II (pp. 245−264). Brno: Paido.

135. Němec, Z., Šimáčková-Laurenčíková, K., Hájková, V., & Strnadová, I. (2015). "When I need to do something else with the other children, then I can rely on her": Teaching assistants working with socially disadvantaged students. European Journal of Special Needs Education, 30(4), 459−473. CrossRef

136. Němec, Z., Šimáčková-Laurenčíková, K., Hájková, V., & Strnadová, I. (2015). "When I need to do something else with the other children, then I can rely on her": Teaching assistants working with socially disadvantaged students. European Journal of Special Needs Education, 30(4), 459−473. CrossRef

137. *Národní institut dětí a mládeže. (2010). Na křižovatce kultur: Aneb, Romové, Vietnamci 31 a Číňané mezi námi. Prague: Národní institut dětí a mládeže.

138. *Národní institut dětí a mládeže (2010). Na křižovatce kultur: Aneb, Romové, Vietnamci 31 a Číňané mezi námi. Prague: Národní institut dětí a mládeže.

139. *Nová škola (2012). Infant Matter: Raná péče a předškolní výchova a vyhodnocení focus groups. Prague: Nová škola. Retrieved from http://www.novaskolaops.cz/infant-matter-analyza-focus-groups

140. *Nová škola (2012). Infant Matter: Raná péče a předškolní výchova a vyhodnocení focus groups. Prague: Nová škola. Retrieved from http://www.novaskolaops.cz/infant-matter-analyza-focus-groups

141. *Obrovská, J. (2017). Rituály s těmi druhými: Etnografie etnicit a etnizací v desegregované školní třídě [Doctoral dissertation, Masaryk University, Faculty of Social Studies, Brno, Czech Republic]. Retrieved from http://is.muni.cz/th/143665/fss_d

142. *Obrovská, J. (2017). Rituály s těmi druhými: Etnografie etnicit a etnizací v desegregované školní třídě [Doctoral dissertation, Masaryk University, Faculty of Social Studies, Brno, Czech Republic]. Retrieved from http://is.muni.cz/th/143665/fss_d

143. Obrovská, J. (2018). Roma identity and ritual in the classroom: The institutional embeddedness of ethnicity. Cham: Palgrave. CrossRef

144. Obrovská, J. (2018). Roma identity and ritual in the classroom: The institutional embeddedness of ethnicity. Cham: Palgrave. CrossRef

145. Pastori, G., Pagani, V., & Sarcinelli, A. S. (2019). Multilingualism and global competence in ECEC & primary school settings. Report on the ISOTIS Virtual Learning Environment development and implementation in four countries to innovate inclusive and effective curricula and pedagogies. ISOTIS Research report.

146. Pastori, G., Pagani, V., & Sarcinelli, A. S. (2019). Multilingualism and global competence in ECEC & primary school settings. Report on the ISOTIS Virtual Learning Environment development and implementation in four countries to innovate inclusive and effective curricula and pedagogies. ISOTIS Research report.

147. *Pavlíčková, R. (2012). Rodinné podmínky facilitující vzdělávání romských dětí prostřednictvím analýzy projektu "Domácí učitel" [Doctoral dissertation, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from https://is.muni.cz/th/ehrdy/disertace_finalni_verze.pdf

148. *Pavlíčková, R. (2012). Rodinné podmínky facilitující vzdělávání romských dětí prostřednictvím analýzy projektu "Domácí učitel" [Doctoral dissertation, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from https://is.muni.cz/th/ehrdy/disertace_finalni_verze.pdf

149. *Presová, J. (2012). Specifika vzdělávací dráhy žáků se sociálním znevýhodněním [Rigorous work, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from http://is.muni.cz/th/174515/pedf_r

150. *Presová, J. (2012). Specifika vzdělávací dráhy žáků se sociálním znevýhodněním [Rigorous work, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from http://is.muni.cz/th/174515/pedf_r

151. *Rácová, M., & Čechovská, L. (2015). Rodiče romských žáků a žákyň ve spektru sociální pedagogiky a inkluzivního vzdělávání. In L. Gulová (Ed.), Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce: Praxe a výzkum (pp. 25−52). Brno: Masarykova univerzita.

152. *Rácová, M., & Čechovská, L. (2015). Rodiče romských žáků a žákyň ve spektru sociální pedagogiky a inkluzivního vzdělávání. In L. Gulová (Ed.), Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce: Praxe a výzkum (pp. 25−52). Brno: Masarykova univerzita.

153. *Rádl, M. (2013). Vnímání věkových stupňů u Romů a jeho vliv na dosahované vzdělání. In D. Bittnerová & M. Moravcová (Eds.), Etnické komunity. Romové (pp. 133−151). Prague: FHS UK.

154. *Rádl, M. (2013). Vnímání věkových stupňů u Romů a jeho vliv na dosahované vzdělání. In D. Bittnerová & M. Moravcová (Eds.), Etnické komunity. Romové (pp. 133−151). Prague: FHS UK.

155. Rostas, I., & Kostka, J. (2014). Structural dimensions of Roma school desegregation policies in central and Eastern Europe. European Educational Research Journal, 13(3), 268−281. CrossRef

156. Rostas, I., & Kostka, J. (2014). Structural dimensions of Roma school desegregation policies in central and Eastern Europe. European Educational Research Journal, 13(3), 268−281. CrossRef

157. Schmidt, V. (2018). Public health as an agent of internal colonialism in interwar Czechoslovakia: shaping the discourse about the nation's children. Patterns of Prejudice, 52(4), 355−387. CrossRef

158. Schmidt, V. (2018). Public health as an agent of internal colonialism in interwar Czechoslovakia: shaping the discourse about the nation's children. Patterns of Prejudice, 52(4), 355−387. CrossRef

159. Skupnik, J. (2009). Antropologie, romistika i folkloristika: Jak se hloupý Honza učil kinšipsky. Český lid, 96(1), 87−90.

160. Skupnik, J. (2009). Antropologie, romistika i folkloristika: Jak se hloupý Honza učil kinšipsky. Český lid, 96(1), 87−90.

161. Slovo 21 (2014). Výzkum o postavení romských žen v České republice. Prague: Slovo 21.

162. Slovo 21 (2014). Výzkum o postavení romských žen v České republice. Prague: Slovo 21.

163. *Smetáčková, I., Jahodová, D., & Franke, H. (2015). Ambivalence rozšiřování obzorů: Percepce genderu a etnicity na 1. stupni ZŠ: Výzkumná zpráva. Prague: Otevřená společnost.

164. *Smetáčková, I., Jahodová, D., & Franke, H. (2015). Ambivalence rozšiřování obzorů: Percepce genderu a etnicity na 1. stupni ZŠ: Výzkumná zpráva. Prague: Otevřená společnost.

165. *Souralová, A. (2008). Lokalita Brno. In I. Kašparová, Š. Ripka, & K. Sidiropulu Janků (Eds.), Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice: Moravské locality (pp. 21−74). Prague: Úřad vlády České republiky, kancelář Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity.

166. *Souralová, A. (2008). Lokalita Brno. In I. Kašparová, Š. Ripka, & K. Sidiropulu Janků (Eds.), Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice: Moravské locality (pp. 21−74). Prague: Úřad vlády České republiky, kancelář Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity.

167. Stauber, R., & Vago, R. (Eds.). (2007). The Roma. A minority in Europe. Historical, political and social perspectives. Budapest: CEU Press.

168. Stauber, R., & Vago, R. (Eds.). (2007). The Roma. A minority in Europe. Historical, political and social perspectives. Budapest: CEU Press.

169. *Straková, J., & Tomášek, V. (2013). Měření vědomostí a dovedností romských žáků v rámci šetření PISA. Pedagogika, 63(1), 41−53.

170. *Straková, J., & Tomášek, V. (2013). Měření vědomostí a dovedností romských žáků v rámci šetření PISA. Pedagogika, 63(1), 41−53.

171. *Strobachová, B. (2016). Fenomenologie a empirický výzkum v sociálních vědách [Doctoral dissertation, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from https://is.muni.cz/th/ru8h8/fenomenologie_empirickyvyzkum_textdizertace.pdf

172. *Strobachová, B. (2016). Fenomenologie a empirický výzkum v sociálních vědách [Doctoral dissertation, Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from https://is.muni.cz/th/ru8h8/fenomenologie_empirickyvyzkum_textdizertace.pdf

173. *Svoboda, Z. (2010). Pedagogické etnobrýle aneb tanec mezi hady. In Z. Svobody, P. Morvayová et al., Schola Excludus (pp. 49−89). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

174. *Svoboda, Z. (2010). Pedagogické etnobrýle aneb tanec mezi hady. In Z. Svobody, P. Morvayová et al., Schola Excludus (pp. 49−89). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

175. Szalai, J., & Schiff, C. (Eds.). (2014). Migrant, Roma and post-colonial youth in education across Europe: being "visibly different". Basingstoke: Palgrave Macmillan. CrossRef

176. Szalai, J., & Schiff, C. (Eds.). (2014). Migrant, Roma and post-colonial youth in education across Europe: being "visibly different". Basingstoke: Palgrave Macmillan. CrossRef

177. *Šafránková, A. (2014). Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků na úrovni ISCED 1 a 2 [Doctoral dissertation, Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Olomouc, Czech Republic]. Retrieved from https://theses.cz/id/mrd2ot/SAFRANKOVA_Anna_disertacni_prace_autoreferat.pdf

178. *Šafránková, A. (2014). Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků na úrovni ISCED 1 a 2 [Doctoral dissertation, Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Olomouc, Czech Republic]. Retrieved from https://theses.cz/id/mrd2ot/SAFRANKOVA_Anna_disertacni_prace_autoreferat.pdf

179. Šišková, T. (2001). Menšiny a migranti v České republice. Prague: Portál.

180. Šišková, T. (2001). Menšiny a migranti v České republice. Prague: Portál.

181. *Šormová, K. (2016). Jak čtou Romové: Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků. Prague: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

182. *Šormová, K. (2016). Jak čtou Romové: Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků. Prague: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

183. *Štěpařová, E. (2009). Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí [Doctoral dissertation, Masaryk University, Faculty of Social Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from http://is.muni.cz/th/14754/pedf_d

184. *Štěpařová, E. (2009). Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí [Doctoral dissertation, Masaryk University, Faculty of Social Education, Brno, Czech Republic]. Retrieved from http://is.muni.cz/th/14754/pedf_d

185. Trubeta, S. (2013). Roma as homines educandi: A collective subject between educational provision, social control, and humanism. In M. Miskovic. (Ed.), Roma education in Europe. Practices, policies, and politics (pp. 15−28). London: Routledge.

186. Trubeta, S. (2013). Roma as homines educandi: A collective subject between educational provision, social control, and humanism. In M. Miskovic. (Ed.), Roma education in Europe. Practices, policies, and politics (pp. 15−28). London: Routledge.

187. Víšek, P. (1999). Romové v České republice: (1945−1998). Prague: Sociopress.

188. Víšek, P. (1999). Romové v České republice: (1945−1998). Prague: Sociopress.

189. *Vorlíček, R. (2016). Vy jste dole, my nahoře! Lidé Města: Urban People, 18(3), 441−462.

190. *Vorlíček, R. (2016). Vy jste dole, my nahoře! Lidé Města: Urban People, 18(3), 441−462.

Creative Commons License
Post-Socialist Czech Education Research on Socially Disadvantaged/Roma Children and Families: Literature Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení