ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 13 No 2 (2019), 117–121

4. evropská konference kurikulárních studií

[4th EuroACS Conference on Curriculum Studies]

Michaela Dvořáková, Daniel Pražák, Jakub Holec, Dominik Dvořák

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2020.2
zveřejněno: 09. 01. 2020

Abstract

Conference report: 4th EuroACS Conference on Curriculum Studies

Creative Commons License
4. evropská konference kurikulárních studií is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení