ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 11 No 3 (2017), 123–125

Multilingualism as a Chance – A Set of Conferences About the Promotion of Multilingualism

Alice Brychová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.280
zveřejněno: 15. 08. 2018

Abstract

Conference report

Creative Commons License
Multilingualism as a Chance – A Set of Conferences About the Promotion of Multilingualism is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení