ORBIS SCHOLAE
ORBIS SCHOLAE

Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Cílem časopisu je přispět k porozumění školnímu vzdělávání a jeho rozvoji, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

ORBIS SCHOLAE, Vol 10 No 3 (2016), 105–107

Report on the XVI World Congress of Comparative Education Societies (WCCES 2016)

Eliška Walterová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363177.2018.11
zveřejněno: 24. 11. 2017

Abstract

Conference report

Creative Commons License
Report on the XVI World Congress of Comparative Education Societies (WCCES 2016) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1802-4637
E-ISSN: 2336-3177

Ke stažení