IBERO-AMERICANA PRAGENSIA
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

Časopis Ibero-Americana Pragensia je odborný recenzovaný časopis, původně ročenka, jež od roku 2017 vychází dvakrát ročně. Časopis je zaměřený na dějiny a kulturu Latinské Ameriky, stejně jako na vztahy mezi západním světem a Latinskou Amerikou. Publikuje odborné studie, články, prameny a zprávy o konferencích či recenze jak knižní, tak kulturních událostí. Všechny publikované texty jsou autorské. Odborné články a krátké studie podléhají recenznímu řízení. Důraz je kladen na primární výzkum. Časopis publikuje texty různorodého metodologického i tematického zaměření (historie, literární věda, lingvistika, etnologie, politologie, dějiny umění, translatologie, atd.), stejně jako prameny vztahující se k iberoamerikanistické problematice. Je určen primárně odborné veřejnosti. Texty jsou publikovány ve španělštině, angličtině a portugalštině. Cílem časopisu je prohlubovat povědomí o iberoamerikanistice jako oboru, profilovat jej a sloužit jako oborová komunikační platforma pro polemiky a diskuze, zároveň zvyšovat povědomost o dění v Latinské Americe a mezinárodních vztazích s tímto regionem a přispívat tak k hlubšímu porozumění této oblasti, její historii a kultuře.

Ročenka Ibero-Americana Pragensia byla založena v roce 1967 jako první španělsky vycházející periodikum ve střední a východní Evropě. Ročenka získala postupně značnou prestiž a od počátku 90. let 20. století je pravidelně zmiňována jedním z nejuznávanějších bibliografických časopisů Revista Interamericana de Bibliografía, jejž vydává Organizace amerických států. Od roku 2008 je ročenka registrována Ministerstvem kultury České republiky jako odborný titul. Ročenka vycházela jako recenzovaný titul. V roce 2017 začal časopis vycházet dvakrát ročně a odborné studie prochází oboustranně anonymním recenzním řízením. Ředitelem časopisu je prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., šéfredaktorkou PhDr. Simona Binková, CSc., a výkonnou redaktorkou je Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. Časopis vede výkonný redaktor spolu s redakční radou složenou s tuzemských odborníků z předních českých univerzit, jež slouží jako širší poradní orgán. Na odbornou úroveň časopisu dohlíží dále odborná rada, již tvoří odborníci z předních zahraničních univerzit.

Odborné články jsou publikovány po absolvování recenzního řízení a přijetí redakční radou. Odbornými recenzenty jsou odborníci z tuzemských i zahraničních univerzit. Časopis je otevřen spolupráci a vítá jak odborné články či krátké studie, tak zprávy z konferencí i projektů a recenze. Texty posílejte na email: monika.brenisinova@ff.cuni.cz.

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, Vol 46 No 1 (2018), 67–79

Una aproximación a las primeras traducciones de Byron al español (1818-1844): Análisis y bibliografía

Sara Medina Calzada

DOI: https://doi.org/10.14712/24647063.2018.23
zveřejněno: 10. 12. 2018

Abstract

This paper examines the translations of Byron’s works into Spanish published between 1818 and 1844. The analysis of these translations reveals two trends: first, there were a good number of Spanish prose translations based on French prose versions of Byron’s poems; second, the few translations in verse trying to adapt Byron’s poetic language to the conventions of Spanish poetry, were published in some Spanish literary magazines of the time.

klíčová slova: Byron; Spanish Romanticism; history of translation; literary translation; reception studies

reference (30)

1. BYRON, George Gordon, Lord, The Corsair [on-line], ed. Peter Cochran, 2009. Peter Cochran's Website. Accesible de: https://petercochran.files.wordpress.com/2009/03/the_corsair_and_lara.pdf, [consultado el 26 de marzode 2018].

2. BYRON, "Le Corsaire", in: Oeuvres de Lord Byron, Quatrième edition, Paris: Chez Ladvocat, 1823, pp. 9-93.

3. BYRON, El corsario, París: Librería Americana, 1827. BYRON, Don Juan, in: Jerome J. McGann (ed.), Lord Byron: The Major Works, Oxford: Clarendon Press, 2008, pp. 373-879.

4. BYRON, Don Juan o El hijo de do-a Inés, vol. I, Madrid: Imprenta de la Unión Comercial, 1843.

5. BYRON, "On Jordan's Banks", in: Peter Cochran (ed.), Hebrew Melodies [on-line], 2009. Peter Cochran's Website. Accesible en: https://petercochran.files.wordpress.com/2009/03/hebrew_melodies. pdf, [consultado el 26 de marzo de 2018].

6. BYRON, Oeuvres complètes de Lord Byron, traduites de l'anglais par A. E. de Chastopalli, vol. II, Paris: Chez Ladvocat, 1820.

7. BYRON, "Orillas del Jordan", traducido por Tomás AGUILÓ, La Fe: Revista Religiosa, Política y Literaria II, Palma, junio de 1844, p. 117.

8. BYRON, Parisina [on-line], ed. Peter Cochran, 2009. Peter Cochran's Website. Accesible en: https://petercochran.files.wordpress.com/2009/03/parisina.pdf, [consultado el 26 de marzo de 2018].

9. BYRON, "Parisina", traducido por Henrique de VEDIA, Semanario Pintoresco Espa-ol 43, Madrid, 24 de octubre de 1841, pp. 341-343.

10. BYRON, The Siege of Corinth [on-line], ed. Peter Cochran, 2009. Peter Cochran's Website. Accesible en: https://petercochran.files.wordpress.com/2009/03/the-siege-of-corinth.pdf, [consultado el 26 de marzo de 2018].

11. CARDWELL, Richard A., "'El Lord Sublime': Byron's Legacy in Spain", in: Richard A. Cardwell (ed.), The Reception of Byron in Europe. Volume 1: Southern Europe, France and Romania, London: Thoemmes Continuum, 2004, pp. 144-163.

12. CHURCHMAN, Philip H., "The Beginnings of Byronism in Spain", Revue Hispanique 23, Paris: Kraus Reprint, 1910, pp. 333-410.

13. FLITTER, Derek, "'The Immortal Byron' in Spain: Radical and Poet of the Sublime", in: Richard A. Cardwell (ed.), The Reception of Byron in Europe. Volume 1: Southern Europe, France and Romania, London: Thoemmes Continuum, 2004, pp. 129-143.

14. LAFARGA, Francisco – PEGENAUTE, Luis, Historia de la traducción en Espa-a, Salamanca: Editorial Ambos Mundos, 2004.

15. LARRA, Mariano José de, "De las traducciones", El Espa-ol 132, Madrid, 11 de marzo de 1836, pp. 3-4. LLORÉNS, Vicente, Liberales y románticos. Una emigración espa-ola en Inglaterra (1823-1834), Madrid: Castalia, 1968.

16. MESONERO ROMANOS, Ramón de, Escenas matritenses, cuarta edición, Madrid: Imprenta y librería de D. Ignacio Boix, 1845.

17. MONTESINOS, José F., Introducción a una historia de la novela en Espa-a en el siglo XIX. Seguida del esbozo de una bibliografía espa-ola de traducciones de novelas (1800-1850), Madrid: Castalia, 1972.

18. MORA, José Joaquín de, "Poesía extranjera", Crónica Científica y Literaria 107, Madrid, 7 de abril de 1818, p. 4.

19. MORA, José Joaquín de, "Variedades", Crónica Científica y Literaria 288, Madrid: Imprenta de Repullés, 31 de diciembre de 1819, pp. 3-4.

20. PAJARES, Eterio, La novela inglesa en traducción al espa-ol durante los siglos XVIII y XIX: Aproximación bibliográfica, Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 2006.

21. PALAU Y DULCET, Antonio, Manual del librero hispanoamericano: Bibliografía general espa-ola e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos, Tomo II: B, Barcelona: Palau, 1949.

22. PEERS, Edgar Allison, "The Earliest Notice of Byron in Spain", Revue de Littérature Comparée 2, Paris: Champion, 1922, pp. 113-116.

23. PEGENAUTE, Luis, "'El Corsario' de Byron, en la traducción de Teodoro Llorente y Vicente W. Querol (1863)" [on-line], 2014, pp. 1-9. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Accesible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-corsario-de-byron-en-la-traduccion-de-teodoro-llorente-y-vicente-w-querol-1863/, [consultado el 26 de marzo de 2018].

24. Pictet De ROCHEMONT, Charles, "Childe Harold's Pilgrimage. Canto the Third", Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-lettres, et Arts. Tome Cinquième: Littérature, Genève: Bibliothèque Universelle, 1817, pp. 72-100.

25. PICTET DE ROCHEMONT, Charles, "Poésie. Childe Harold's Pilgrinage [sic]. Pèlerinage de Childe Harold. Chant premier", Bibliothèque Universelle des Sciences, Belles-lettres, et Arts. Tome Onzième: Littérature, Genève: Bibliothèque Universelle, 1819, pp. 163-190.

26. POLIDORI, John William, El vampiro. Novela atribuida a Lord Byron, Barcelona: Imprenta de Narciso Oliva, 1824.

27. Ruiz CASANOVA, José Francisco, Aproximación a una historia de la traducción en Espa-a, Madrid: Cátedra, 2000.

28. Ruiz CASANOVA, José Francisco, Dos cuestiones de literatura comparada: Traducción y poesía, exilio y traducción, Madrid: Cátedra, 2011.

29. SHAW, Donald L., "Byron and Spain", Renaissance and Modern Studies 32, Nottingham: University of Nottingham, 1988, pp. 45-59.

30. TRUEBA Y COSSÍO, Telesforo de, "Poesía. Fragmento traducido del Sitio de Corinto. Poema del célebre Lord Byron", El Artista I, Madrid, enero de 1835, pp. 64-65.

Creative Commons License
Una aproximación a las primeras traducciones de Byron al español (1818-1844): Análisis y bibliografía is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 160 Kč
ISSN: 0536-2520
E-ISSN: 2464-7063

Ke stažení