HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 8 No 1 (2016), 111–137

Malcolm X: Rasismus, islám, politika a násilí

[Malcolm X: Racism, Islam, Politics and Violence]

Karel Černý

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2016.6
zveřejněno: 08. 06. 2016

Abstract

The paper discusses ever changing life, attitudes, rhetorics and identities of one of the most influential and controversial Afro-American leaders of the second half of the 20th century, Malxolm X. It claims that the most important, however not single, determinant of his life experience had been American racism, namely segregation in the South and especially discrimination in the North. The paper than focuses on changing adaptation strategies toward the racism, especially in terms of attitudes toward religion, politics and violence. It uses R. K. Merton theory of adaptation (anomie) to contrast the various life stages of Malcolm X that are characteristic with radical discontinuities and as such create very flexible, however dramatic, life course of Malcolm X that is in this respect significantly different from the other Afro-American leaders of the 20th century.

Klíčová slova: Malcolm X; racism; islam; politics and violence

reference (23)

1. Abdo, Geneive [2006]. Mecca and Mainstreet. New York: Oxford University Press.

2. Daulatzai, Sohail [2012]. Black Star, Crescent Moon. The Muslim International and Black Freedom Beyond America. Minneapolis: University of Minnesota Press. CrossRef

3. Davise, Allison [1941]. Deep South. Chicago: University of Chicago Press.

4. Dillard, Angela [2010]. Malcolm X and African American Conservatism. In. Terrill, Robert E. (ed.). The Cambridge Companion to Malcolm X. New York: Cambridge University Press, s. 90–100. CrossRef

5. Drake, Clair – Cayton, Horace [1945]. Black Metropolis. New York: Harcourt.

6. Du Bois, William Edward Burghardt [1996]. The Philadelphia Negro. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. CrossRef

7. Glazer, Nathan – Moynihan, Daniel Patrick [1970]. Beyond the Melting Pot. Cambridge: MIT Press.

8. Haley, Alex [1965]. Epilog. In. Malcolm X: The autobiography of Malcolm X. New York: Grove Press, s. 383–456.

9. Haley, Alex [1981]. Kořeny. Praha: Mladá fronta.

10. Hasan, Asma Gull [2008]. American Muslims. The New Generation. New York: Continuum.

11. Hlaváčová, Simona [2008]. Islám ve Spojených státech amerických. Brno: Masarykova univerzita.

12. Jeřábek, Hynek [2013]. The Philadelphia Negro – zapomenutý počátek empirické sociologie ve Spojených státech amerických. Historická sociologie 1/2013: 55–73.

13. Kropáček, Luboš [2006]. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad.

14. Leak, Jeffrey [2010]. Malcolm X and Black Masculinity in Process. In. Terrill, Robert E. (ed.). The Cambridge Companion to Malcolm X. New York: Cambridge University Press, s. 51–62. CrossRef

15. Leonard, Karen [2003]. Muslims in the United States. New York: Russel Sage Foundation.

16. Marable, Manning [2012]. Malcolm X. A Life of Reinvention. London: Penguin Books.

17. Malcolm, X [1965]. The autobiography of Malcolm X. With the assistance of Alex Haley. New York: Grove Press.

18. Merton, Robert King [2000]. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON.

19. Radford-Hill, Sheila [2010]. Womanizing Malcolm X. In. Terrill, Robert E. (ed). The Cambridge Companion to Malcolm X. New York: Cambridge University Press, s. 63–77. CrossRef

20. Smith, Jane [2010]. Islam in America. New York: Columbia University Press.

21. State of the Dream: Ending Disparities in Black and White [2004]. Boston.

22. Turner, Richard Brent [2010]. Malcolm X and Youth Culture. In. Terrill, Robert E. (ed.). The Cambridge Companion to Malcolm X. New York: Cambridge University Press, s. 101–112. CrossRef

23. Wilson, William Julius [1987]. The Declining Significance of Race: Blacks and Changing American Institutions. Chicago: University of Chicago Press.

Creative Commons License
Malcolm X: Rasismus, islám, politika a násilí is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení