HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 8 No 1 (2016), 95–110

Autismus jako společenskovědní téma

[Autism as a Social Science Theme]

Michal Geisler

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2016.5
zveřejněno: 08. 06. 2016

Abstract

Knowledge on autism has undergone a rapid development over the past few decades, as well as autism spectrum disorder (ASD) diagnosis rates increasing dramatically. These changes emphasize the need for increased services and wider specialised support for people with ASD and their families. Autism is not only a medical, psychological or special pedagogical topic it is also a social issue. There have been several sociological studies on the topic conducted abroad, however the Czech case is specific in several aspects due to the political-cultural context of the country. Apart from a few exceptions, the topic has not been reflected in Czech social science. The present paper will introduce five approaches to autism based on research which has been conducted abroad and will also discuss to which extent they are applicable in the Czech Republic. The ideas presented are a multidisciplinary combination of sociology of knowledge, historical sociology, sociology of health and illness, cultural anthropology and disability studies. The subtopics discussed include: the social construction of autism, the development of knowledge on autism, social movements related to autism, autism across cultures and lastly, causes of the increasing prevalence of autism.

Klíčová slova: autism and social science; development of knowledge on autism; autism across cultures; social constructivism; autismus in the Czech Republic

reference (34)

1. Armstrong, Thomas [2010]. Neurodiversity: Discovering the Extraordinary Gifts of Autism, ADHD, Dyslexia, and other Brain Differences. Cambridge: 1st Da Capo Press.

2. Bagatell, Nancy – Solomon, Olga (eds.) [2010]. Special Issue: Rethinking Autism, Rethinking Anthropology. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology 38 (1).

3. Baron-Cohen, Simon [2008]. Autism and Asperger Syndrome: The Facts. Oxford: Oxford University Press.

4. Bazalová, Barbora [2011]. Poruchy autistického spektra: teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: Masarykova univerzita.

5. Bazalová, Barbora [2012]. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: Masarykova univerzita.

6. Beck, Ulrich – Giddens, Anthony – Lash, Scott (eds.) [1994]. Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Stanford: Stanford University Press.

7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [2014]. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2010. Surveillance Summaries 63 (SS02). Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention.

8. Eyal, Gil, et al. [2010a]. The Autism Matrix: The Social Origins of the Autism Epidemic. Cambridge: Polity Press.

9. Eyal, Gil [2010b]. The Autism Matrix: The Social Origins of the Autism Epidemic. Conference Papers – American Sociological Association [online], s. 1344–1344 [cit. 24. srpna 2014].

10. Eyal, Gil [2013]. For a sociology of expertise: The social origins of the autism epidemic. American Journal of Sociology 118 (4): 863–907. CrossRef

11. Grinker, Roy R. [2007]. Unstrange Minds: Remapping the World of Autism. New York: Basic Books.

12. Hacking, Ian [1999a]. The Social Construction of What? Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.

13. Hacking, Ian [1999b]. Making up People. In. Biagioli, Mario (ed.). The Science Studies Reader. New York: Routledge, s. 161–171.

14. Hacking, Ian [2007]. Kinds of People: Moving Targets. Proceedings of the British Academy 151: 285–318. CrossRef

15. Hrdlička, Michal – Komárek, Vladimír (eds.) [2004]. Dětský autismus. Praha: Portál.

16. Chamak, Brigitte [2008]. Autism and Social Movements: French Parents' Associations and International Autistic Individuals' Organizations. Sociology of Health & Illness 30 (1): 76–96. CrossRef

17. Chamak, Brigitte – Bonniau, Beatrice – Oudaya, Lila – Ehrenberg, Alain [2011]. The Autism Diagnostic Experiences of French Parents. Autism: The International Journal Of Research & Practice 15 (1): 83–97.

18. Chamak, Brigitte – Bonniau, Beatrice [2013]. Changes in the Diagnosis of Autism: How Parents and Professionals Act and React in France. Culture, Medicine, and Psychiatry 37 (3): 405–426.

19. Kolářová, Kateřina (ed.) [2012]. Jinakost – postižení – kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu: antologie textů z oboru disability studies. Praha: Sociologické nakladatelství.

20. Matson, Johnny L. – Sturmey, Peter (eds.) [2011]. International Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders. New York: Springer.

21. Ministerstvo práce a sociálních věcí [2007]. Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.

22. Murray, Stuart [2008]. Representing Autism: Culture, Narative, Fascination. Liverpool: Liverpool University Press.

23. Murray, Stuart [2012]. Autistická přítomnost a sentimentalizace rodiny. In. Kolářová, Kateřina (ed.). Jinakost – postižení – kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu: antologie textů z oboru disability studies. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 250–301.

24. Nadesan, Majia H. [2005]. Constructing Autism: Unravelling the "Truth" and Understanding the Social. New York: Routledge.

25. Nesnídalová, Růžena [1973]. Extrémní osamělost: autistické projevy u dětí a "pseudoautismus" dospělých. Praha: Avicenum.

26. Osteen, Mark (ed.) [2007]. Autism and Representation. London: Routledge.

27. Ošlejšková, Hana [2008]. Poruchy autistického spektra: poruchy vyvíjejícího se mozku. Pediatrie pro praxi 9 (2): 80–84.

28. Silverman, Chloe [2008]. Fieldwork on Another Planet: Social Science Perspectives on the Autism Spectrum. Biosocieties 3 (3): 325–341. CrossRef

29. Silverman, Chloe [2012]. Understanding Autism: Parents, Doctors, and the History of a Disorder. Princeton: Princeton University Press.

30. Sinecká, Jitka N. [2013]. Nahlédnutí za zeď: Deinstitucionalizace lidí s autismem. Sociální práce 13 (1): 38–47.

31. Thorová, Kateřina [2006]. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.

32. Waltz, Mitzi [2013]. Autism: A Social and Medical History. London: Palgrave Macmillan. CrossRef

33. Wolfensberger, Wolf [1972]. The Principle of Normalization in Human Services. Toronto: National Institute on Mental Retardation.

34. World Health Organization [2013]. Autism Spectrum Disorders & Other Developmental Disorders: From Raising Awareness to Building Capacity. Geneva: World Health Organization.

Creative Commons License
Autismus jako společenskovědní téma is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení