HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 5 No 2 (2013), 29–49

Chicagská sociologická škola a počátky Chicagské univerzity

[Chicago School of Sociology and the Beginnings of Chicago University]

Hynek Jeřábek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2014.20
zveřejněno: 03. 04. 2014

Abstract

The article describes the role of the Chicago School of Sociology in the development of empirical social research. It traces the increase in the significance of the education of doctoral students on American universities at the turn of the 20th century, and the role of philanthropic foundations. It focuses on the contribution of prominent individuals: W. R. Harper, rector and founder of the University of Chicago, obtained top figures and founded journals in some major fields. A. W. Small was the first chair of the Department of Sociology and Social Anthropology, founded the American Journal of Sociology and wrote the first two textbooks of sociology. W. I. Thomas was responsible for the famous study Polish Peasant in Europe and America and for the theoretical foundations passed on to his successors. In 1916 R. E. Park published a project in which Chicago became a social laboratory and he inspired and was an advisor for numerous doctoral projects that later were published as sociological monographs. The methodologist E. W. Burgess organised empirical research for the school of doctoral studies that emerged in Chicago and successfully worked there for twenty years. It is beyond the scope of one article to discuss also the monographs by doctoral students at the University of Chicago. Paper examines in detail only the monograph by Park, Burgess and McKenzie titled The City.

Klíčová slova: Chicago school of sociology; Robert E. Park; Albion W. Small; Ernest W. Burgess; the beginnings of empirical social research

reference (43)

1. Abbott, Andrew [1997]. Of Time and Space. A Contemporary Relevance of the Chicago School. Social Forces 75 (4), s. 1149–1182. CrossRef

2. Anderson, Nels [1961 (1923)]. The Hobo. The sociology of the Homeless Man. Chicago: Chicago University Press.

3. Aptheker, Herbert [1973]. Introduction. In. Du Bois, W. E. B. [1973 (1899)]. The Philadelpia Negro: A Social Study. New York: Millwood, Kraus-Thomson Org. Limited, s. 5–31.

4. Balon, Jan [2011]. Sociologie v USA. Historické kontextualizace. Praha: Sociologické nakladatelství. Bogardus, Emory S. [1968 (1940)]. The Development of Social Thought (Chapter XXXV. Thomas and Social Attitudes). New York: David McKey Co., s. 540–544.

5. Bulmer, Martin [1984]. The Chicago School of Sociology. Institutionalization, Diversity, and the Rise of Sociological Research. Chicago: Chicago University Press.

6. Bulmer, Martin [1991]. W. E. B. Du Bois as a social investigator: The Philadelpia Negro 1899. In. Bulmer, Martin – Bales, Kevin – Kish Sklar, Karthryn. (ed.) The Social Survey in Historical Perspective. 1880–1940. Cambridge: Cambridge University Press, s. 170–188.

7. Burgess, Ernest W. [1967 (1925)]. Can Neighborhood Work have a Scientific Basis? In. Park, Robert E. – Burgess, Ernest W. – McKenzie, Roderick D. The City. Chicago: The University of Chicago, s. 142–155.

8. Burgess, Ernest W. (ed.) [1968 (1926)]. The Urban Community. Selected papers from The Proceedings of the American Sociological Society 1925. New York: Greewood Press.

9. Burgess, Ernest W. [1968a (1929)]. Basic Social Data. In. Smith, T. W. – White, L. D. (ed.) Chicago. An Experiment in Social Science Research, s. 47–66.

10. Burgess, Ernest W. [1968b (1929)]. Urban Areas. In. Smith, T. W. – White, L. D. (ed.) Chicago. An Experiment in Social Science Research, s. 113–138.

11. Calhoun, Craig (ed.) [2007]. Sociology in America. A History. Chicago: University of Chicago Press. CrossRef

12. Calhoun, Craig [2007a]. Sociology in America. An Introduction. In. Calhoun, Craig (ed.). Sociology in America. A History. Chicago: University of Chicago Press, s. 1–37.

13. Cavan, Ruth Shonle [1928]. Suicide. Chicago: Chicago University Press. Cressay, Paul [1928]. The Taxi-Dance Hall. Chicago: Chicago University Press.

14. De Vault, Marjorie [2007]. Knowledge from the Field. In. Calhoun, Craig (ed.). Sociology in America. A History. Chicago: University of Chicago Press, s. 155–182. CrossRef

15. Du Bois, W. E. B. [1973 (1899)]. The Philadelpia Negro: A Social Study. New York: Millwood, Kraus-Thomson Org. Limited.

16. Easthope, Gary [1974]. A History of Social Research Methods. London: Longman.

17. Landesco, John [1929]. Organized Crime in Chicago. Chicago: Illinois Association for Criminal Justice.

18. Madge, John [1962]. The Origins of Scientific Sociology. New York: The Free Press.

19. Mowrer, Ernest R. [1927]. Family Disorganization. An Introduction to a Sociological Analysis. Chicago: Chicago University Press.

20. Munková, Gabriela [2001]. Sociální deviace (Přehled sociologických teorií). Praha: Karolinum. Musil, Jiří [2012]. Chicagská škola a česká sociologie. Lidé města / Urban People 14 (3), s. 395–419.

21. Oberschall, Anthony [1972]. The Institualization of American Sociology. In. Oberschall, Anthony (ed.). The Establishment of Empirical Sociology. Studies in continuity, discontinuity, and institutionalization. New York – London: Harper & Row, s. 187–251.

22. Odum, Howard (ed.) [1927]. American Masters of Social Science. New York: Holt, Rinehart & Winston.

23. Park, Robert E. [1924]. A Race Relations Survey. Journal of Applied Sociology 8, s. 195–205.

24. Park, Robert E. [1950]. Race and Culture (sebral a předmluvou doplnil E. Ch. Hughes). Glencoe: The Free Press.

25. Park, Robert E. [1968 (1952)]. Human Communities. The City and Human Ecology (sebral a předmluvou doplnil E. Ch. Hughes). Toronto: Collier-Macmillan.

26. Park, Robert E. [1955]. Society. Collective Behavior, New and Opinion. Sociology and Modern Society (sebral a předmluvou doplnil E. Ch. Hughes). Glencoe: The Free Press.

27. Park, Robert E. – Burgess, Ernest W. [1921]. The Introduction to the Science of Sociology. Chicago: The University of Chicago.

28. Park, Robert E. – Burgess, Ernest W. – McKenzie, Roderick D. [1967 (1925)]. The City. Chicago: The University of Chicago.

29. Platt, Jennifer [1996]. A History of Sociological Research Methods in America 1920–1960. Cambridge: Cambridge University Press.

30. Reckless, Walter C. [1927]. Six Boys in Trouble. Chicago: Chicago University Press.

31. Reckless, Walter C. [1927a]. Vice in Chicago. Chicago: Chicago University Press. Shaw, Clifford R. [1927]. The Jack Roller. Chicago: Chicago University Press.

32. Shaw, Clifford R. – McKay, Henry D. [1929]. Delinquency Areas. Chicago: Chicago University Press. Shaw, Clifford R. [1932]. Brothers in Crime. Chicago: Chicago University Press.

33. Small, Albion. W. [1890]. Introduction to a Science of Society. Waterville, Maine: Colby University.

34. Small, Albion. W. – Vincent, G. E. [1894]. An Introduction to the Study of Society. New York: American Book Co.

35. Smith, T. W. – White, L. D. (ed.) [1968 (1929)]. Chicago. An Experiment in Social Science Research. Chicago: The University of Chicago Press.

36. Thomas, William I. – Znaniecki, Florian [1927 (1918–1920)]. The Polish Peasant. New York:

37. Turner, Jonathan H. [1988]. The Mixed Legacy of the Chicago School of Sociology. Sociological perspectives 31 (3), s. 325–338. CrossRef

38. Warren, Nagueyalti [2011]. Grandfather of Black Studies. W. E. B. Du Bois. Trenton, N. J.: Africa World Press.

39. Wortham, Robert A. [2005]. The Early Sociological Legacy of W. E. B. Du Bois. In. Blasi, A. J. (ed.). Diverse Histories of American Sociology. Boston: Bril 2005, s. 74–95.

40. Wright, II, Earl [2002]. Using the Master's Tools: The Atlanta Sociological Laboratory and American Sociology, 1896–1924. Sociological Spectrum: Mid-South Sociological Association 22, s. 15–39. CrossRef

41. Whyte, William F. [1943 (1993)]. Street Corner Society. Chicago: Chicago University Press. Wirth, Louis D. [1929]. The Ghetto. Chicago: Chicago University Press.

42. Wirth, Louis D. [1968 (1929)]. The Local Community Research Committee and the Social Science Research Building. In. Smith, T. W. – White, L. D. (ed.). Chicago. An Experiment in Social Science Research. Chicago: The University of Chicago Press, s. 20–32.

43. Zorbaugh, Harvey W. [1928]. The Gold Coast and the Slum. Chicago: Chicago University Press.

Creative Commons License
Chicagská sociologická škola a počátky Chicagské univerzity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení