HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 15 No 2 (2023), 27–41

Konec řádu na kraji světa. K historické sociologii islandských ság

[The End of Order at the Edge of the World. On the Historical Sociology of the Icelandic Sagas]

Jóhann Páll Árnason

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2023.20
zveřejněno: 08. 11. 2023

Abstract

This article discusses the historical background to the medieval Icelandic sagas. It draws on the work of Icelandic historians, especially Gunnar Karlsson, to argue that the key factor was a distinctive political order established in Iceland before the conversion to Christianity. This was not a peasant democracy, as some idealizing interpretations have suggested; it was an oligarchy sui generis, with power (and a remnant of religious authority) vested in an elite of chieftains. However, there was no executive centre. This decentralized regime left its mark on the Christianizing process; the Icelanders accepted Christianity without monarchy, and for a long time without a fully empowered Church. Together with a pronounced cultural focus on narrativity, this political context explains the rise of a vernacular literature that was in many ways influenced by Christian sources, but retained a connection to pre-Christian traditions.

klíčová slova: Medieval Iceland; sagas; chieftains; conversion; thirteenth-century crisis; monarchy

reference (32)

1. Andersson, Theodore [2006]. The Growth of the Medieval Icelandic Sagas (1180-1280). Ithaca: Cornell University Press.

2. Assmann, Jan [2013]. Das kulturelle Gedächtnis. München: C.H. Beck.

3. Berman, Harold J. [1983]. Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge/ MA: Harvard University Press.

4. Byock, Jesse [1992]. Feud in the Icelandic Saga. Berkeley: University of California Press.

5. Byock, Jesse [2001]. Viking Age Iceland. London: Penguin.

6. Clunies Ross, Margaret [1994]. Prolonged Echoes, v. 1: Old Norse Myths in Medieval Northern Society. Odense: University of Southern Denmark Press.

7. Clunies Ross, Margaret [1998]. Prolonged Echoes, v. 2: The Reception of Norse Myths in Medieval Iceland. Odense: University of Southern Denmark Press.

8. Fechner-Smarsly, Thomas [1996]. Krisenliteratur. Zur Rhetorizität und Ambivalenz in den Isländersagas. Frankfurt/M: Peter Lang.

9. Heather, Peter [2022]. Christendom: The Triumph of a Religion. London: Allen Lane.

10. Jesch, Judith [2015]. The Viking Diaspora. London: Routledge.

11. Johansson, Karl (ed.) [2007]. Den norröna renässancen.Reykholt, Norden och Europa 1150-1300. Reykholt: Snorrastofa.

12. Kadečková, Helena [2009]. Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny.

13. Karlsson, Gunnar [2004]. Goðamenning. Reykjavík: Heimskringla.

14. Lönnroth, Lars [1969]. The noble heathen: A theme in the sagas. Scandinavian Studies 61: 1-29.

15. Miller, William Ian [2014]. Hrafnkel or the Ambiguities. Hard Casess, Hard Choices. Oxford: Oxford University Press.

16. Lönnroth, Lars [1976]. Njáls Saga. A Critical Introduction. Berkeley: University of California Press.

17. Morris, Colin [1991]. The Papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250. Oxford: Oxford University Press.

18. Nordal, Sigurður [1993]. Fragmenta ultima. In. Fornar menntir [Staroislandská kultura], sv. II. Reykjavík: Almenna bókafélagið, s. 149-169.

19. Nordal, Sigurður [1993]. Um íslenzkar fornsögur [O staroislandských ságách]. In. Fornar menntir, sv. II. Reykjavík: Almenna bókafélagið, s. 327-462.

20. Ólason, Vésteinn [1998]. Samræður við söguöld [Dialogy s věkem ság]. Reykjavík: Heimskringla.

21. Olgeirsson, Einar [1959]. Z minulosti islandského lidu. Praha: SNPL - Státní nakladatelství politické literatury.

22. Pálsson, Hermann [1971]. Art and Ethics in Hrafnkel's Saga. Copenhagen: Munksgaard.

23. Pálsson, Hermann [1999]. Oral Tradition and Saga Writing. Wien: Fassbaender.

24. See, Klaus von [1988]. Mythos und Theologie im skandinavischen Hochmittelalter. Heidelberg: Winter.

25. Sigurðsson, Jón Viðar [2022]. Scandinavia in the Age of Vikings. Ithaca: Cornell University Press.

26. Sigurðsson, Jón Viðar - Jakobsson, Sverrir (ed.) [2017]. Sturla Þórðarson: Skald, Chieftain and Lawman. Leiden - Boston: Brill.

27. Toynbee, Arnold [1951]. A Study of History, v. 2. Oxford: Oxford University Press.

28. Tulinius, Torfi H. [1995]. La matière du Nord.Sagas légendaires et fiction dans la littérature islandaise en prose du XIIIe siècle. Paris: Presses de l'Université de Paris.

29. Tulinius, Torfi H. [2023]. Les sagas islandaises: Enjeux et perspectives. Paris: Collège de France.

30. Vrátný, Karel [1920]. Sága o Hrafnkelovi. Praha: Hynek.

31. Vrátný, Karel [1926]. Sága o Egilovi. Praha: Vlastní náklad.

32. Weber, Gerd Wolfgang [2001]. Mythos und Geschichte.Essays zur Geschichtsmythologie Skandinaviens in Mittelalter und Neuzeit. Trieste: Parnaso.

Creative Commons License
Konec řádu na kraji světa. K historické sociologii islandských ság is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení