HISTORICKÁ SOCIOLOGIE
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní sociologie a dalších spřízněných oblastí.

Časopis vydává nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Historická sociologie je vědecký časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Recenzovaný vědecký časopis vychází dvakrát ročně, v červnu a v prosinci.

Časopis je abstraktován a indexován v CEEOL, CEJSH, DOAJ, EBSCO, Emerging Sources Citation Index, ERIH PLUS, OAJI, recensio.net, Scopus, SSOAR, Ulrichsweb.

Dlouhodobou archivaci elektronického obsahu časopisu zajišťuje Portico.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE, Vol 14 No 1 (2022), 149–161

Caravanning in Socialist Czechoslovakia

Jan Štemberk

DOI: https://doi.org/10.14712/23363525.2022.9
zveřejněno: 13. 06. 2022

Abstract

This study is devoted to the rise of caravanning in Czechoslovakia with emphasis on the period from 1948 to 1989. After introducing Czechoslovak caravanning in a broader context, it focuses on the production of caravans and their availability on the market. It then goes on to examine the legislative rules in force governing the production and operation of caravans. The focus is on the period of the 70s and 80s, when the accelerated development of caravanning in Czechoslovakia was restricted by the limited availability of caravans on the market, most of which had to be built individually on a DIY basis. The final part also takes a brief look at the development of motorhomes.

Klíčová slova: history of the 20th century; motoring; caravanning; caravan

reference (41)

1. Archiv bezpečnostních složek (Security Services Archive), fund A2/8, box 14.

2. Archiv hlavního města Prahy (Prague City Archives), fund Magistrát hlavního města Prahy II - Spolkový katastr, box 594, XIV/0159.

3. Bassett, Philipp [1980]. A list of the historical records of the Caravan Club of Great Britain and Ireland, National Archives. GB 2458 Caravan Club, p. i. [online]. Available at http://discovery.nationalarchives.gov.uk/download/GB2458%20CARAVAN%20CLUB [2021-08-21].

4. Bodický, Vladimír [1983]. Abeceda karavaningu. Bratislava: Alfa.

5. Budík, V. [1984]. Dějiny caravaningu. Svět motorů, No. 22, pp. 24-25.

6. Cibulka, Julius [1977]. Automobil moja záľuba. Bratislava: Alfa.

7. Čornejová, Alžběta [2014]. Dovolená s poukazem. Odborové rekreace v Československu 1948-1968. Praha: Academia.

8. Ďurčo, Michal [2020]. Cestovanie motorovým vozidlom ako voľnočasová aktivita a československé autokempingy začiatkom 60. rokov. In. Zouharová Dyková, Sylvie - Fricová, Jana. České století motorismu II. Motorismus jako prostředek volného času. Brno: TMB, pp. 289-304.

9. Franc, Martin - Knapík, Jiří [2013]. Volný čas v českých zemích v letech 1957-1967. Praha: Academia.

10. Hall, Michael C. - Müller, Dieter K. [2018]. Caravanning and mobile second homes. In. The Routledge handbook of second home tourism and mobilities. New York: Routledge, p. 291-297. CrossRef

11. Horák, O. [1960]. Obytný přívěs Karosa. Svět motorů, No. 319 (1), p. 21.

12. Hyan, Tomáš [2021]. Obytné přívěsy nejsou u nás nové, Sodomka s nimi začal dávno. [online]. Available at https://www.garaz.cz/clanek/sodomka-karosa-obytne-privesy-21006228 [2021-08-21].

13. Jakubec, Ivan - Štemberk, Jan [2018]. Cestovní ruch pod dohledem třetí říše. Praha: Karolinum.

14. Jakubec, Julius et al. [1983]. Přívěsy za osobní automobil. Praha: Nadas.

15. Jareš, Karel, J. [1980]. Caravaning po celý rok. Svět motorů, No. 12, p. 24.

16. Jelínek, Rudolf [1983]. Obytné přívěsy - a co dál? Svět motorů, No. 37, p. 25.

17. Jezdinský, Jaroslav [1931]. Automobilismus a motocyklismus v rekreaci. In. Rekreace v Československu, její úkoly a prostředky. Praha: Masarykův lidovýchovný ústav, pp. 153-157.

18. König, Wolfgang [2008]. Kleine Geschichte der Konsumgesellschaft. Konsum als Lebensform der Moderne. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

19. Králík, Jan [1977]. Jak s karavany? Svět motorů, No. 11, pp. 8-9.

20. Kuba, Adolf - Schmidt, Jaromír [1963]. Motoristé mládeži. Praha: Naše vojsko.

21. Kubisch, Ulrich [1998]. Wohnwagen: Geschichte, Technik, Ferienzeit. Berlin: Transit Buchverlag.

22. Libenský, Jan [1975]. Národní sraz karavanistů. Svět motorů, No. 46, p. 25.

23. Libenský, Jan [1978]. 10 let svazarmovského caravaningu. Svět motorů, No. 39, p. 25.

24. McClymont, Hoda - Thompson, Michelle - Prideaux, Bruce [2010]. Understanding changes in the caravanning sector: a case study. In. Drive tourism. New York: Routledge, pp. 224-237.

25. Nagy, Štefan [2010]. Zväzarm a caravaning. Svět motorů, No. 26, p. 25.

26. Röcke, Matthias [2012]. Camping-Alltag in der DDR. Königswinter: Hell.

27. Rychlík, Jan [2012]. Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

28. Sabol, Miroslav [2020]. Počiatky mototuristiky na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Historická sociologie / Historical Sociology, No. 1, pp. 131-145. CrossRef

29. Šott, M. [1981]. Výhledy svazarmovských karavanistů. Svět motorů, No. 13, pp. 24-25.

30. Štemberk, Jan [2008]. Automobilista v zajetí reality. Vývoj pravidel silničního provozu v českých zemích v první polovině 20. století. Praha: Karolinum.

31. Štemberk, Jan [2013]. Cestovní ruch a česká společnost na přelomu 19. a 20. století. Historická sociologie / Historical Sociology, No. 1, pp. 75-88. CrossRef

32. Štemberk, Jan [2017]. Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem. K dějinám československé turistiky v letech 1945-1968. Pelhřimov: NTP.

33. Štemberk, Jan - Jakubec, Ivan - Šalanda, Bohuslav [2020]. Automobilismus a česká společnost. Praha: Karolinum.

34. Tuček, Jan [2014]. F. A. Elstner. Muž činu. Praha: Grada.

35. Tůma, Petr [1984]. O semináři techniků caravan klubů. Svět motorů, No. 14, p. 29.

36. Vitásek, Jiří - Libenský, Jan [1981]. Stavíme obytný přívěs. Praha: SNTL.

37. Budeme mať campingové vozy? [1950]. Automoto, No. 6, p. 94.

38. Caravan Rallye '70 [1970]. Svět motorů, No. 30, p. 11.

39. MG, Interkemping '70 [1970]. Československé pohostinství, No. 6, p. 87.

40. Pro caravanisty [1981]. Svět motorů, No. 49, pp. 24-25. Přívěsný vozík za osobní automobil [1960]. Automobil, No. 11, p. 34

41. Weekendový vůz [1933-1934]. Letem světem, No. 29, p. 10.

Creative Commons License
Caravanning in Socialist Czechoslovakia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 120 Kč
ISSN: 1804-0616
E-ISSN: 2336-3525

Ke stažení